Giải bài tập SBT vật dụng lý lớp 9 bài bác 4: Đoạn mạch nối liền được circologiannibrera.com xem tư vấn và chia sẻ nhằm trả lời giải vở bài tập môn Lý 9, hỗ trợ cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đầy đủ tài liệu hay giao hàng quá trình giảng dạy và học tập môn vật dụng lý lớp 9. Chúc các bạn học tốt.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 4

Bạn vẫn xem: Giải bài xích tập vật lý 9 bài 4 sbt

Vật lý 9: bài bác 1 trang 9 sách bài bác tập đồ gia dụng Lí 9

Hai điện trở R1 và R2 cùng ampe kế được mắc thông suốt với nhau vào hai điểm A và B.

a) Vẽ sơ đồ gia dụng mạch điện trên

b) mang lại R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện cụ của đoạn mạch AB theo nhì cách.

Lời giải:

a) Sơ vật dụng mạch điện như hình dưới:

b) Tính hiệu điện nắm theo nhì cách:

Cách 1: U1 = I1R1 = 1V; U2 = I2R2 = 2V; vày mạch được mắc nối liền nên I = I1 = I1 nên UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V.

Cách 2: Ta tất cả Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

UAB = IRtđ = 0,2 × 15 = 3V.

Vật lý 9: bài 2 trang 9 sách bài xích tập đồ Lí 9

Một năng lượng điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện ráng 12V

a) Tính cường độ loại điện chạy qua điện trở đó

b) mong kiểm tra kết quả tính trên, ta có thể dùng ampe kế nhằm đo. Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ mẫu điện sẽ tính được buộc phải có đk gì đối với ampe kế? vị sao?

Lời giải:

a) Cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở là:


*

b) Ampe kế phải gồm điện trở rất nhỏ tuổi so với năng lượng điện trở của mạch, khi ấy điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến điện trở của đoạn mạch. Mẫu điện chạy qua ampe kế chính là cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch vẫn xét.

Vật lý 9: bài 3 trang 9 sách bài tập đồ gia dụng Lí 9

Có mạch điện bao gồm sơ đồ dùng như hình 4.1, trong các số ấy điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện thay giữa nhì đầu đoạn mạch AB bởi 12V.

a) Số chỉ của vôn kế và ampe kế là bao nhiêu?

b) chỉ cách hai năng lượng điện trở bên trên đây, nêu hai giải pháp làm tăng cường độ cái điện trong mạch lên gấp tía lần (có thể biến đổi UAB)

Lời giải:

a) Ta tất cả số chỉ của ampe kế là:

*

;
*

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) biện pháp 1:

Giữ nguyên hai điện trở mắc nối liền nhưng tăng hiệu điện núm của đoạn mạch lên vội 3 lần.

Cách 2:

Chỉ mắc điện trở R1 = 10Ω ngơi nghỉ trong mạch, duy trì hiệu điện ráng như ban đầu.

Vật lý 9: bài 4 trang 9 sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 9

Cho mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình 4.2, trong các số đó có điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω. Vôn kế chỉ 3V

a) Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?

b) Tính hiệu điện núm giữa hai đầu AB của đoạn mạch

Lời giải:

a) Số chỉ của ampe kế là:

*

b) Hiệu điện nạm giữa nhì đầu AB của đoạn mạch là:


*

Vật lý 9: bài bác 5 trang 10 sách bài tập trang bị Lí 9:

Ba năng lượng điện trở có giá trị là 10Ω, 20Ω , 30Ω. Rất có thể mắc các điện trở này ra làm sao vào mạch tất cả hiệu điện núm 12V để mẫu điện vào mạch gồm cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ phương pháp mắc đó.

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch là:

Có cha cách mắc điện trở đó vào mạch. Cách thứ nhất là chỉ mắc năng lượng điện trở R = 30Ω trong khúc mạch; phương pháp thứ nhì là mắc hai điện trở R = 10Ω cùng R = 20Ω thông liền nhau trong đoạn mạch. Bí quyết thứ tía là mắc cha điện trở R = 10Ω nối liền nhau.

Vật lý 9: bài bác 6 trang 10 sách bài bác tập thứ Lí 9

Cho hai năng lượng điện trở R1 = 20Ω chịu được dòng điện gồm cường độ tối đa là 2A với R2 = 40Ω chịu đựng được loại điện gồm cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế về tối đa rất có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch tất cả R1 thông suốt R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Lời giải:

Chọn C. 90V

Hướng dẫn: lúc R1, R2 mắc nối liền thì loại điện chạy qua hai điện trở gồm cùng cường độ. Cho nên đoạn mạch này chỉ chịu đựng được cường độ loại điện về tối đa là: U = I x Rtđ = I x (R1 + R2)= 1,5A.

Vậy hiệu năng lượng điện thế tối đa là: U = 1,5 × (20 + 40) = 90V.

Vật lý 9: bài xích 7 trang 10 sách bài bác tập thiết bị Lí 9

Ba năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc tiếp liền nhau vào hiệu điện vậy 12V

a) Tính năng lượng điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện ráng giữa nhị đầu mỗi điện trở

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

Hiệu điện ráng giữ hai đầu mỗi năng lượng điện trở là:

U1 = IR1 = 0,4 × 5 = 2V

U2 = IR2 = 0,4 × 10 = 4V

U3 = IR3 = 0,4 × 15 = 6V

Vật lý 9: bài xích 8 trang 10 sách bài tập đồ dùng Lí 9

Đặt hiệu điện thay U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40Ω cùng R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch này là: I = U/Rtđ = U/(R1 + R2) = 12/(40 + 80) = 0,1A

Vật lý 9: Bài 9 trang 10 sách bài bác tập vật dụng Lí 9

Một đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 cùng R2 = 1,5R1 mắc thông liền với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thay giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Hướng dẫn: do hai năng lượng điện trở mắc nối liền với nhau phải ta có: U1/U2 = (IR1)/(IR2 ) = R1/(1,5R1)

⇒ U2 = 1,5U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Vật lý 9: bài bác 10 trang 10 sách bài xích tập trang bị Lí 9

Phát biểu nào sau đây không đúng so với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ dòng điện là hệt nhau tại hầu như vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện chũm giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch

C. Hiệu điện nạm giữa nhị đầu đoạn mạch bằng hiệu điện ráng giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở mắc vào mạch

D. Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện nạm giữa nhị đầu đoạn mạch bằng hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu mỗi điện trở mắc trong khúc mạch do trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc thông liền thì hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện vậy giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

Vật lý 9: bài xích 11 trang 11 sách bài xích tập thiết bị Lí 9

Đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch ko có điểm sáng nào dưới đây?

A. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của khá nhiều điện trở

B. Đoạn mạch gồm có điểm nối tầm thường của hai năng lượng điện trở

C. Chiếc điện chạy qua những điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ

D. Đoạn mạch tất cả những điện trở mắc thường xuyên với nhau và không có mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn B. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung chỉ của hai điện trở. Vày đoạn mạch gồm các điện trở mắc thông suốt là đoạn mạch bao gồm điểm nối chung của không ít điện trở.

Vật lý 9: bài xích 12 trang 11 sách bài tập thiết bị Lí 9

Đặt một hiệu điện vậy UAB vào nhị đầu đoạn mạch tất cả hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện nuốm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào sau đấy là không đúng?

A. RAB = R1 + R2

B. IAB = I1 = I2

C. U1/U2 = R2/R1

D. UAB = U1 + U2

Lời giải:

Chọn C vì hiệu điện thay giữa nhị đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Vật lý 9: bài bác 13 trang 11 sách bài xích tập đồ dùng Lí 9

Đặt một hiệu điện rứa U vào hai đầu một đoạn mạch tất cả sơ đồ vật như trên hình 4.3, trong những số ấy các năng lượng điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng to hơn hay bé dại hơn bao nhiêu lần so với khi công tắc nguồn K mở?

A. Nhỏ tuổi hơn 2 lần

B. To hơn 2 lần

C. Nhỏ dại hơn 3 lần

D. Lớn hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. To hơn ba lần.

Vật lý 9: bài 14 trang 11 sách bài xích tập đồ dùng Lí 9

Đặt một hiệu điện nạm U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ loại điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch bên trên đây

b) trong những ba điện trở đã cho, hiệu điện cụ giữa hai dầu năng lượng điện trở như thế nào là phệ nhất? vì chưng sao? Tính trị số của hiệu điện thế lớn số 1 này

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do bố điện trở mắc thông liền nên cường độ chiếc điện chạy qua mỗi điện trở: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu điện thế lớn nhất là U3 = 0,4 × 7 = 2,8V do I không đổi nếu R phệ ⇒ U lớn.

Vật lý 9: bài bác 15 trang 12 sách bài bác tập thứ Lí 9

Đặt một hiệu điện chũm U vào nhị đầu đoạn mạch gồm sơ vật dụng như bên trên hình 4.4 trong những số đó điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω.

a) cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi K đóng góp hơn yếu nhau 3 lần. Tính điện trở R3

b) cho biết thêm U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Ta có:

⇒ R3 = 18Ω

b) Rtđ = R1 + R2 + R3 = 27Ω

⇒ Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở: I = U/Rtđ = 5,4/27 = 0,2A.

Vật lý 9: bài xích 16 trang 12 sách bài bác tập đồ vật Lí 9

Đặt một hiệu điện cầm U vào nhì đầu một quãng mạch gồm sơ đồ gia dụng như bên trên hình 4.5. Lúc đóng công tắc nguồn K vào địa điểm 1 thì ampe kế gồm số chỉ I1 = I, khi chuyển công tắc nguồn này sang địa chỉ số 2 thì ampe kế có số chỉ cần I2 = I/3, còn khi gửi K sang vị trí 3 thì ampe kế gồm số chỉ I3 = I/3. Cho biết thêm R1 = 3Ω, hãy tính R2 và R3.

Xem thêm: Sau The Most Là Gì - Most Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Lời giải:

+) lúc K đóng tại phần 1: I1 = I; R1 = 3Ω. (1)

+) Khí K tại phần 2: I2 = I/3; R = R1 + R2 = 3 + R2 (2)

Khi K ở phần 3: I3 = I/8; R = R1 + R2 + R3 = 3 + R2 + R3 = 3 + R2 + R3 (3)

Từ (1) ⇒ U = I1.R1 = 3I (1")

Từ (2) ⇒ U = I2 (3 + R2) = I/3(3 + R2) (2")

Từ (3) ⇒ U = I3 (3 + R2 + R3) = I/8(3 + R2 + R3) (3")

Thay (1") và (2") ⇒ 3I = I/3 (3 + R2 ) ⇒ R2 = 6Ω

Thay (1") với R2 vào (3") ⇒ 3I = I/3(3 + 6 + R3) ⇒ R3 = 15Ω

.........................................

Ngoài Giải sách bài bác tập vật lý 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp. Mời các bạn học sinh còn có thể đọc thêm Giải bài xích tập đồ Lí 9, Giải Vở BT vật Lý 9, kim chỉ nan Vật lý 9 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học tập kì 2 lớp 9 này giúp chúng ta rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm cho bài xuất sắc hơn. Chúc chúng ta học tốt