*

*

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định chính sách Ôm

Câu 1 trang 6 SBT vật dụng Lí 9

Trên hình 2.1 vẽ trang bị thị màn trình diễn sự dựa vào của cường độ mẫu điện vào hiệu điện chũm của ba dây dẫn khác nhau.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 2

*

a) Từ đồ thị, hãy khẳng định giá trị cường độ cái điện chạy qua mỗi dây dẫn lúc hiệu điện ráng đặt giữa hai đầu dây dẫn là 3 V

b) Dây dẫn nào có điện trở bự nhất? lý giải bằng cha cách không giống nhau

Lời giải:

a) Từ đồ dùng thị, khi U = 3V thì:

I1 = 5mA = 0,005 A với R1 = U/I1 = 3/0,005 = 600Ω.

I2 = 2mA = 0,002 A với R2 = U/I2 = 3/0,002 = 1500Ω

I3 = 1mA = 0,001 A với R3 = U/I3 = 3/0,001 = 3000Ω

b) cha cách khẳng định điện trở khủng nhất nhỏ dại nhất:

Cách 1: Từ kết quả đã tính sinh sống trên (sử dụng định phương pháp Ôm) ta thấy dây dẫn 3 gồm điện trở lớn nhất, dây dẫn 1 gồm điện trở nhỏ dại nhất

Cách 2: Từ đồ vật thị, không đề nghị tính toán, ở cùng 1 hiệu điện thế, dây dẫn nào cho mẫu điện chạy qua gồm cường độ lớn nhất thì điện điện trở của dây đó nhỏ tuổi nhất. Ngược lại, dầy dẫn nào cho cái điện chạy qua tất cả cường độ bé dại nhất thì dây đó tất cả điện trở mập nhất.

Cách 3:

Ta có thể viết: 

*

 → R là nghịch đảo của thông số góc của các đường thẳng tương ứng trên thứ thị. Đồ thị của dây nào gồm dộ nghiêng các so trục nằm hướng ngang (trục OU) thì có thông số góc bé dại hơn thì gồm điện trở khủng hơn.

Câu 2 trang 6 SBT vật Lí 9

Cho năng lượng điện trở R = 15Ω

a) lúc mắc điện trở này vào hiệu điện cố gắng 6V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó tất cả cường độ bao nhiêu?

b) mong cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở tạo thêm 0,3A so với trường vừa lòng trên thì hiệu điện cầm cố đặt vào hai đầu điện trở khi ấy là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Cường độ dòng điện qua điện trở là: I = U/R = 6/15 = 0,4A.b) Cường độ dòng điện tăng thêm 0,3A tức là I = 0,7A.

Khi đó hiệu điện gắng là: U = I × R = 0,7 × 15 = 10,5V.

Câu 3 trang 6 SBT đồ vật Lí 9

Làm thí nghiệm điều tra khảo sát sự nhờ vào của cường độ cái điện vào hiệu điện núm đặt thân hai đầu điện trở lúc ấy là bao nhiêu

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

a) Vẽ sơ đồ trình diễn sự phụ thuộc vào của I vào U

b) phụ thuộc vào đồ thị đó ở câu a, hãy tính năng lượng điện trở của thiết bị dẫn nếu bỏ qua mất những không đúng số vào phép đo

Lời giải:

a) Đồ thị biểu diễn sự nhờ vào của cường độ cái điện vào hiệu điện nỗ lực được vẽ như hình vẽ.

*

b) b. Điện trở của thiết bị dẫn:

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

R (Ω)

-

4,84

4,92

5,00

4,65

5,03

5,06

Giá trị mức độ vừa phải của điện trở:

*

= 4,92Ω ≈ 5Ω

Nếu bỏ lỡ sai số của những phép đo, điện trở của dây dẫn là: R = 5Ω

Đáp số: R = 5Ω

Câu 4 trang 7 SBT vật dụng Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình 2.2, năng lượng điện trở R1 = 10Ω, hiệu điện cố giữa nhị đầu đoạn mạch là U_MN = 12V

*

a) Tính cường độ dòng điện I1chạy qua R1

b) giữ nguyên I1= 12V, nắm điện trở R1bằng năng lượng điện trở R2, lúc đó ampe kế (1) chỉ giá trị I2 = I1/2 . Tính điện trở R2

Tóm tắt:

R1 = 10Ω, UMN = 12V.

a) I1= ?; b) I2= I1/2 ; R2 = ?

Lời giải:

a. Cường độ chiếc điện chạy qua R1là:

*

b. Điện trở R2:

*

Đáp số: 1,2A; 20Ω

Câu 5 trang 7 SBT đồ Lí 9

Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan tiền hệ phụ thuộc vào nào dưới đây?

A. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện rứa đặt vào hai đầu dây dẫn

B. Tỉ lệ nghịch cùng với cường độ loại điện chạy qua dây dẫn

C. Không dựa vào vào hiệu điện chũm đặt vào nhì đầu dây dẫn

D. Giảm khi cường độ cái điện chạy qua dây dẫn giảm

Lời giải:

Chọn C. Không phụ thuộc vào hiệu điện gắng đặt vào nhị đầu dây dẫn

Câu 6 trang 7 SBT trang bị Lí 9

Khi đặt một hiệu điện thế U vào nhị đầu một năng lượng điện trở R thì loại điện chạy qua nó tất cả cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu hiện định hình thức Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I

Lời giải:

Chọn B

Định công cụ Ôm

Phát biểu: Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện vắt đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.

Công thức:

*

(trong đó: U là hiệu điện cụ đặt vào nhì đầu dây, R là năng lượng điện trở dây dẫn, I là cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn).

Câu 7 trang 7 SBT trang bị Lí 9

Đơn vị như thế nào dưới đó là đơn vị đo năng lượng điện trở?

A. Ôm (Ω)

B. Oát (W)

C. Ampe (A)

D. Vôn (V)

Lời giải:

Chọn A. Ôm (Ω)

Câu 8 trang 7 SBT thứ Lí 9 

Trong thí nghiệm điều tra khảo sát định nguyên lý Ôm, rất có thể làm biến đổi đại lượng nào trong các các đại lượng gồm hiệu năng lượng điện thế, cường độ cái điện, năng lượng điện trở dây dẫn?

A. Chỉ đổi khác hiệu điện thế.

B. Chỉ biến hóa cường độ mẫu điện

C. Chỉ thay đổi điện trở dây dẫn

D. Cả ba đại lượng trên

Lời giải:

Chọn A

vì điện trở của dây dẫn luôn không núm đổi, chỉ bao gồm thể đổi khác hiệu điện thay rồi đo cường độ mẫu điện theo từng hiệu điện nắm khác nhau.

Câu 9 trang 8 SBT trang bị Lí 9 

Dựa vào cách làm R = U/I có học viên phát biểu như sau: “Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cố giữa nhị đầu dây cùng tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây”. Tuyên bố này đúng tuyệt sai? bởi sao?

Lời giải:

Phát biểu trên sai vì: Điện trở phụ thuộc vào thực chất của đồ dùng dẫn, không phụ thuộc vào vào cường độ chiếc điện và hiệu điện thế.

Câu 10 trang 8 SBT thiết bị Lí 9

Đặt hiệu điện nỗ lực 6V vào nhị đầu một năng lượng điện trở thì dòng điện đi qua điện trở gồm cường độ 0,15A.

a) Tính trị số của cái điện này

b) trường hợp tăng hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhị đầu năng lượng điện trở này lên thành 8V thì trị số của năng lượng điện trở này có thay đổi không? Trị số của nó lúc đó là bao nhiêu? chiếc điện đi qua nó khi gồm cường độ là bao nhiêu?

Tóm tắt:

a) U1= 6V; I1= 0,15 A; R1 = ?

b) U2= 8V; R2= ?; I2 = ?

Lời giải:

a) Trị số của điện trở:

*

b) ví như tăng hiệu điện núm đặt vào nhì đầu điện trở là 8V thì năng lượng điện trở lúc này không biến hóa do điện trở chỉ dựa vào vào hình dạng, kích cỡ và vật liệu làm năng lượng điện trở → R2= 40Ω

Cường độ mẫu điện qua R: 

*

Đáp số: a) 40 Ω; b) 0,2 A

Câu 11 trang 8 SBT đồ Lí 9

Giữa hai đầu một điện trở R1 = 20Ω tất cả một hiệu điện vắt là U = 3,2V.

a) Tính cường độ cái điện I1đi qua năng lượng điện trở này lúc đó

b) không thay đổi hiệu điện vậy U đã cho trên đây, thay điện trở R1bằng năng lượng điện trở R2sao cho chiếc điện đi qua R2 có độ mạnh T2 = 0,8I1. Tính R2.

Xem thêm: Bài 1,2,3 Trang 135 Sách Toán 4: Tìm Phân Số Của Một Số Của Một Số

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; U = 3,2 V;

a) I1= ?

b) I2= 0,8I1; R2= ?

Lời giải:

a) Cường độ chiếc điện qua năng lượng điện trở: 

*

b) Ta tất cả : I2= 0,8I1= 0,8 × 0,16 = 0,128A.

⇒ Điện trở qua R2 là: 

*

Đáp số: a) 0,16 A; b) 25 Ω

Câu 12 trang 8 SBT thiết bị Lí 9

Trên hình 2.3 bao gồm vẽ thứ thị biểu diễn sự dựa vào của cường độ loại điện vào hiệu điện thế so với hai năng lượng điện trở R1 và R2

*

a) Từ vật thị này hãy tính trị số những điện trở R1và R2

b) Tính cường độ cái điện I1, I2tương ứng trải qua mỗi năng lượng điện trở lúc lần lượt đặt hiệu điện ráng U = 1,8V vào nhị đầu mỗi điện trở đó