Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT trang bị Lí 9

Bài 1 trang 4 sách bài xích tập thiết bị Lí 9: Khi đặt vào dây dẫn một hiệu điện nuốm 12V thì cường độ loại điện chạy qua nó là 0,5A. Ví như điện thay đặt vào hai đầu dây dẫn kia tăng lên đến mức 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu.

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Vậy cường độ loại điện chạy qua dây dẫn lúc U = 36V là:
*
Bài 2 trang 4 sách bài bác tập trang bị Lí 9: Cường độ chiếc điện chạy sang một dây dẫn là 1,5A khi này được mắc vào hiệu điện cố kỉnh 12V. Muốn dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn đó tạo thêm 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế đề nghị là bao nhiêu ?

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 1,5A; I2 = I1 + 0,5 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Trong đó I2 = I1 + 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn cái điện chạy qua dây dẫn đó tạo thêm 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế đề nghị là:

*

Bài 3 trang 4 sách bài bác tập thứ Lí 9: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện cố 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học viên nói rằng: Nếu bớt hiệu điện núm đặt vào nhì đầu dây dẫn đi 2V thì mẫu điện chạy qua dây lúc ấy có độ mạnh là 0,15A. Theo em hiệu quả này đúng xuất xắc sai? vị sao?

Tóm tắt:

U1 = 6V; I1 = 0,3A; U2 = U1 – 2 V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong kia U2 = U1 – 2V = 6 – 2 = 4 V

Nếu giảm hiệu điện thay đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì cái điện chạy qua dây dẫn khi đó có độ mạnh là

*
Kết trái I = 0,15A là sai bởi đã nhầm là hiệu năng lượng điện thê sụt giảm hai lần. Theo đầu bài, hiệu điện thế giảm đi 2V tức là còn 4V. Lúc đó cường độ chiếc điện là 0,2A.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 1

Bài 4 trang 4 sách bài bác tập vật Lí 9: lúc đặt hiệu điện cụ 12V vào hai đầu một dây thì mẫu điện chạy qua tất cả cường độ 6mA. Muốn dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn đó gồm cường độ giảm xuống 4mA thì hiệu điện vậy là:

A. 3V

B. 8V

C. 5V

D. 4V

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 6mA = 0,006 A; I2 = I1 – 4mA = I1 – 0,004 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong kia I2 = I1 – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A

→ mong mỏi cho mẫu điện chạy qua dây dẫn tất cả cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện chũm là Giải bài bác tập đồ lý lớp 9

*
Chọn câu D: 4V.

Bài 5 trang 4 sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 9: Cường độ chiếc điện chạy qua 1 dây dẫn dựa vào như nỗ lực nào vào hiệu điện nạm giữa hai đầu dây dẫn kia

A. Không chuyển đổi khi chuyển đổi hiệu điện thế

B. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với hiệu điện thế

C. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện thế

D. Giảm khi tăng hiệu năng lượng điện thế

Lời giải:

Chọn C.

Cường độ cái điện chạy qua mộ dây dẫn nhờ vào vào hiệu điện nuốm giữa hai đầu dây dẫn đó vì công thức: I = U/R

Trong đó R là điện trở của dây dẫn và là hằng số với dây dẫn đó.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9 Hay Nhất, Giải Sách Bài Tập Vật Lý 9

Vì vậy cường độ mẫu điện chạy qua một dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện nỗ lực đặt vào đầu nhị dây dẫn đó.