Giải bài xích tập trang 100 bài 2 Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: người ta đánh đậm phần đông cạnh tuy nhiên song và đều nhau của một hình hộp chữ nhật như làm việc hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối với hình 29b và 29c...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán tập 2 lớp 8


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta tô đậm phần nhiều cạnh song song và cân nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như làm việc hình 29a. Hãy thực hiện điều này đối cùng với hình 29b với 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy nhiên song và đều nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật bên trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một hình lập phương (h30). Quan gần cạnh hình và cho biết :

a) các cạnh nào tuy vậy song với cạnh C1C?

b) các cạnh nào tuy vậy song cùng với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh song song cùng với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh tuy vậy song cùng với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một căn nhà dài 4,5m, rộng lớn 3,7m và cao 3,0m. Tín đồ ta hy vọng quét vôi xà nhà và tứ bức tường. Biết rằng tổng diện tích những cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích s cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích xà nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích cần được quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích của 4 bức tường (diện tích xung quanh) ta cần sử dụng công thức

2(a + b). C với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một chống ở. Quan ngay cạnh hình và giải thích vì sao:

a) Đường trực tiếp b tuy nhiên song với mp (P)?

b) Đường thẳng p tuy nhiên song cùng với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta tất cả a ⊂ (P) ;

b // (P)

còn mặt khác b ko thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có p không thuộc sàn công ty và đường thẳng p tuy vậy song với con đường thẳng q vào sàn nhà phải p tuy nhiên song cùng với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) bao gồm cạnh AB tuy vậy song với mặt phẳng (EFGH).

Xem thêm: Chuẩn Hóa Là Gì - ChuẩN Hoã¡ Quy Trã¬Nh Lã  Gã¬

Hãy nói tên những cạnh khác tuy nhiên song với phương diện phẳng (EFGH)

Cạnh CD tuy vậy song với hầu như mặt phẳng nào?

Đường thẳng AH không song song với khía cạnh phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt phẳng song song với mặt đường thẳng đó.