Giải bài tập trang 23 bài bác 5 số sát đúng. Không đúng số Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Viết sấp xỉ theo chế độ làm tròn cùng với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng không đúng số hay đối...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán sgk lớp 10


Bài 1 trang 23 sgk đại số 10

Viết gần đúng (sqrt<3>5) theo hiệ tượng làm tròn với hai, ba, tư chữ số thập phân và cầu lượng sai số tuyệt đối.

Giải:

(sqrt<3>5≈ 1,71) với không đúng số mắc phải (0,01);

(sqrt<3>5 ≈ 1,710) với không đúng số mắc phải (0,001);

(sqrt<3>5≈ 1,7100) với sai số mắc phải (0,0001).

 

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Chiều dài một cái cầu là (l= 1745,25 m ± 0,01 m).Hãy viết số quy tròn của số giao động (1745,25).

Giải:

Độ đúng mực của số đo là (frac1100m). Chữ số (5) làm việc hàng phần trăm nên không xứng đáng tin ta phải bỏ và theo quy tắc có tác dụng tròn. Thêm vào đó (1) đơn vị vào hàng tiếp đến ((2+1=3)).

Tóm lại những chữ số xứng đáng tin là (1; 7; 4; 5; 2) cùng chiều dài ước viết bên dưới dạng chuẩn là (d= 1745,30).

 

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

a) mang đến giá trị giao động của (π) là (a = 3,141592653589) cùng với độ chính xác là (10^-10). Hãy viết số quy tròn của (a);

b) mang lại (b = 3,14) cùng (c = 3,1416) là những giá trị giao động của (π). Hãy cầu lượng không nên số hoàn hảo của (b) cùng (c).

Giải:

a) Dạng chuẩn chỉnh của số (π) với 10 chữ số chắc chắn rằng (3,141592654) với sai số tuyệt vời nhất (∆_pi≤ 10^-9).

b) Viết (π ≈ 3,14) ta mắc phải sai số tuyệt đối hoàn hảo không thừa (0,002). Trong cách viết này có (3) chữ số xứng đáng tin.

Viết (π ≈ 3,1416) ta mắc phải sai số tuyệt đối hoàn hảo không vượt (10^-4). Viết vì thế thì số (π) này có (5) chữ số đáng tin.

 

Bài 4 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện những phép tính sau trên laptop bỏ túi (trong hiệu quả lấy (4) chữ số tại đoạn thập phân).

a) (3^7.sqrt14);

b) ( oot 3 of 15 .12^4)

Giải:

a). Nếu như dùng máy vi tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

*

Ấn thường xuyên phím 

*
 cho đến khi màn hình hiện ra 

*

Ấn liên tiếp 

*
 để rước (4) chữ số phần thập phân. Tác dụng hiện ra trên màn hình hiển thị là (8183.0047).

Xem thêm: Chỉ Số Sức Mạnh Giá ( Rs Là Gì? ? Nghĩa Của Từ Rs Trong Tiếng Việt

b) 

*

Kết quả (51139.3736).

 

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện những phép tính sau trên máy tính xách tay bỏ túi 

a) ( oot 3 of 217 :13^5) với kết quả có (6) chữ số thập phân;

b) (left( oot 3 of 42 + oot 5 of 37 ight):14^5) với công dụng có (7) chữ số thập phân;