Giải bài tập SGK Toán 8 trang 74, 75 giúp những em học viên lớp 8 xem nhắc nhở giải những bài tập của bài 5: Trường phù hợp đồng dạng trước tiên Hình học 8 Chương 3.

Bạn đang xem: Giải toán 8 trang 74, 75

Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện cục bộ bài tập của bài xích 5 Chương III Hình học tập 8 tập 2.


Giải bài xích tập Toán Hình 8 tập 2 bài bác 5 Chương III: Trường hòa hợp đồng dạng sản phẩm nhất

Giải bài bác tập toán 8 trang 74, 75 tập 2

Lý thuyết bài xích 5: Trường thích hợp đồng dạng đồ vật nhất

Định lí

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ trọng với bố cạnh của tam giác cơ thì nhì tam giác đó đồng dạng.

Nếu

*
với
*
*
(h.1)

thì

*


Giải bài tập toán 8 trang 74, 75 tập 2

Bài 29 (trang 74, 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho nhì tam giác ABC với A"B"C" có size như vào hình 35.

Hình 35


Ta có:

*

*

b) Áp dụng tính chất của hàng tỉ số cân nhau ta có:

*

(với

*
*
lần lượt là chu vi của nhị tam giác ABC, A"B"C")

Vậy tỉ số chu vi của tam giác ABC và chu vi của tam giác A’B’C’ là

*


Bài 30 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Tam giác ABC bao gồm độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A"B"C" đồng dạng cùng với tam giác A"B"C" và gồm chu vi bằng 55cm.


*
đồng dạng
*

Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số đều nhau ta có:

*

hay

*

(với

*
*
theo thứ tự là chu vi của nhì tam giác ABC, A"B"C")

*

*

*


Bài 31 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hai tam giác đồng dạng bao gồm tỉ số chu vi là

*
cùng hiệu độ lâu năm hai cạnh khớp ứng của bọn chúng là 12,5 cm. Tính nhị cạnh đó.

Xem thêm: Tam Giác Abc, Hai Trung Tuyến Bd Và Ce Vuông Góc Với Nhau.Biết Ab=5, Ac=10. Độ Dài Cạnh Bc Là


Giả sử ∆A"B"C" đồng dạng ∆ABC và AB-A"B"=12,5 cm.

Vì ∆A"B"C" đồng dạng ∆ABC (giả thiết) phải ta có:

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

*

(với

*
với
*
theo lần lượt là chu vi của hai tam giác ABC, A"B"C")

Do đó,

*

*

*

*
*

*


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
*

Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân và Phép chia những đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học tập - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Hình học tập - Chương 3: Tam giác đồng dạng hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều