Giải bài tập SGK Toán 8 trang 74, 75 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Hình học 8 Chương 3.

Bạn đang xem: Giải toán 8 trang 74, 75

Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 5 Chương III Hình học 8 tập 2.


Giải bài tập Toán Hình 8 tập 2 Bài 5 Chương III: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Giải bài tập toán 8 trang 74, 75 tập 2

Lý thuyết bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Định lí

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Nếu

*
*
*
(h.1)

thì

*


Giải bài tập toán 8 trang 74, 75 tập 2

Bài 29 (trang 74, 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hai tam giác ABC và A"B"C" có kích thước như trong hình 35.

Hình 35


Ta có:

*

*

b) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

(với

*
*
lần lượt là chu vi của hai tam giác ABC, A"B"C")

Vậy tỉ số chu vi của tam giác ABC và chu vi của tam giác A’B’C’ là

*


Bài 30 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A"B"C" đồng dạng với tam giác A"B"C" và có chu vi bằng 55cm.


*
đồng dạng
*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

hay

*

(với

*
*
lần lượt là chu vi của hai tam giác ABC, A"B"C")

*

*

*


Bài 31 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là

*
và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 12,5 cm. Tính hai cạnh đó.

Xem thêm: Tam Giác Abc, Hai Trung Tuyến Bd Và Ce Vuông Góc Với Nhau.Biết Ab=5, Ac=10. Độ Dài Cạnh Bc Là


Giả sử ∆A"B"C" đồng dạng ∆ABC và AB-A"B"=12,5 cm.

Vì ∆A"B"C" đồng dạng ∆ABC (giả thiết) nên ta có:

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

*

(với

*
*
lần lượt là chu vi của hai tam giác ABC, A"B"C")

Do đó,

*

*

*

*
*

*


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
*

Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân và Phép chia các đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Hình học - Chương 3: Tam giác đồng dạng Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều