Hướng dẫn giải, đáp án bài tập 1,2,3 trang 9 sách giáo khoa đại số lớp 10. Những bài tập về mệnh đề.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 10 bài 1 mệnh đề

A. Tóm tắt loài kiến thức

Nếu những em chưa lắm rõ

Lý thuyết về mệnh đề – Chương 1 mệnh đề tập thích hợp – Đại số lớp 10.

Tóm tắt loài kiến thức:

1. Mệnh đề là câu khẳng định rất có thể xác định được tính đúng giỏi sai của nó. Một mệnh đề chẳng thể vừa đúng, vừa sai.

2. Mệnh đề chứa phát triển thành là câu xác định mà sự đúng đắn, tốt sai của nó còn tùy thuộc vào một trong những hay những yếu tố vươn lên là đổi.

Ví dụ: Câu “Số nguyên n phân chia hết cho 3” không hẳn là mệnh đề, do không thể khẳng định được nó đúng xuất xắc sai.

Nếu ta gán mang đến n quý hiếm n= 4 thì ta có thể có một mệnh đề sai.

Nếu gán mang đến n quý hiếm n=9 thì ta gồm một mệnh đề đúng.

*

4. Theo mệnh đề kéo theo

Mệnh đề kéo theo bao gồm dạng: “Nếu A thì B”, trong các số ấy A cùng B là nhì mệnh đề. Mệnh đề “Nếu A thì B” kí hiệu là A =>B.Tính đúng, sai của mệnh đề kéo theo như sau:

Mệnh đề A => B chỉ sai khi A đúng và B sai.

5. Mệnh đề đảo

Mệnh đề “B=>A” là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A => B.

6. Mệnh đề tương đương

Nếu A => B là 1 mệnh đề đúng cùng mệnh đề B => A cũng là một mệnh đề đúng thì ta nói A tương đương với B, kí hiệu: A ⇔ B.

Khi A ⇔ B, ta cũng nói A là điều kiện cần và đủ để sở hữu B hoặc A khi và chỉ khi B xuất xắc A nếu và chỉ nếu B.

7. Kí hiệu ∀, kí hiệu ∃


Quảng cáo


Cho mệnh đề chứa biến: P(x), trong những số đó x là trở nên nhận giá trị từ tập hợp X.

– Câu khẳng định: cùng với x bất kỳ tuộc X thì P(x) là mệnh đề đúng được kí hiệu là: ∀ x ∈ X : P(x).

– Câu khẳng định: Có ít nhất một x ∈ X (hay vĩnh cửu x ∈ X) để P(x) là mệnh đề đúng kí hiệu là ∃ x ∈ X : P(x).

B.Giải bài bác tập Toán Đại lớp 10 trang 9.

Bài 1. trong số câu sau, câu như thế nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề đựng biến?

a) 3 + 2 = 7;

b) 4 + x = 3;

c) x + y > 1;

d) 2 – √5 Quảng cáo


Bài 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) 1794 phân tách hết mang đến 3;

b) √2 là một vài hữu tỉ:

c) π 0”.

Bài 3. cho các mệnh đề kéo theo

Nếu a cùng b cùng phân chia hết mang lại c thì a+b phân tách hết đến c (a, b, c là phần đa số nguyên).

Các số nguyên gồm tận cùng bằng 0 phần đông chia hết mang lại 5.

Tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác cân nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy tuyên bố mệnh đề hòn đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niện “điều khiếu nại đủ”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 10 Sgk Đại Số Nâng Cao Chi Tiết, Giải Bài Tập Sgk Toán 10 Nâng Cao Chi Tiết

c) phát biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niện “điều kiện cần”.