Chương I. Hàm con số giác và phương trình lượng giác

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 11 hình học

Hàm con số giác
§2.Phương trình lượng giác cơ bản
§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn tập chương I: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác

Chương II. Tổng hợp – Xác suất

§1.Quy tắc đếm
§2.Hoán vị – Chỉnh thích hợp – Tổ hợp
§3.Nhị thức Niu-Tơn
§4.Phép test và trở thành cố
§5.Xác suất và trở thành cố
Ôn tập Chương II: tổ hợp – Xác suất

Chương III. Hàng số. Cấp cho số cộng và cấp cho số nhân

§1.Phương pháp quy hấp thụ toán học
§2.Dãy số
§3.Cấp số cộng
§4.Cấp số nhân
Ôn tập Chương III: hàng số – cấp cho số cùng và cung cấp số nhân

Chương IV. Giới hạn

§1.Giới hạn của hàng số
§2.Giới hạn của hàm số
§3.Hàm số liên tục
Ôn tập chương IV: Giới hạn

Chương V. Đạo hàm


§1.Định nghĩa và chân thành và ý nghĩa của đạo hàm
§2.Quy tắc tính đạo hàm
§3.Đạo hàm của hàm số lượng giác
§4.Vi phân
§5.Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương V: Đạo hàm

Ôn tập thời điểm cuối năm Đại số với Giải tích 11

II. Sgk Hình học tập 11

*

Chương I. Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng

§1.Phép đổi mới hình
§2.Phép tịnh tiến
§3.Phép đối xứng trục
§4.Phép đối xứng tâm
§5.Phép quay
§6.Khái niệm về phép dời hình với hai hình bằng nhau
§7.Phép vị tự
§8.Phép đồng dạng
Ôn tập Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong phương diện phẳng

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ tuy vậy song

§1.Đại cưng cửng về con đường thẳng cùng mặt phẳng
§2.Hai con đường thẳng chéo cánh nhau và hai đường thẳng tuy nhiên song
§3.Đường thẳng cùng mặt phẳng tuy vậy song
§4.Hai phương diện phẳng song song
§5.Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Ôn tập Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ tuy nhiên song

Chương III. Vectơ trong ko gian. Tình dục vuông góc trong không gian

§1.Vectơ trong ko gian
§2.Hai mặt đường thẳng vuông góc
§3.Đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng
§4.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Religious Là Gì, Religious Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Hai mặt phẳng vuông góc
§5.Khoảng cách
Ôn tập chương III: Vectơ trong ko gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không gian

 Ôn tập cuối năm Hình học 11

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo toàn bộ các môn học Lớp 11