Cho hình bình hành(ABCD)và một điểm(M)tùy ý. Chứng tỏ rằng(overrightarrowMA +overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowMD )
Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10 trang 12 sgk hình 10

Gợi ý:

Biểu diễn các vectơ đều bằng nhau trong hình bình hành.

Sử dụng nguyên tắc 3 điểm đểu minh chứng đẳng thức.

*

Vì(ABCD)là hình bình hành nên

(overrightarrowAB =overrightarrowDC Leftrightarrow -overrightarrowBA =overrightarrowDCLeftrightarrow overrightarrowBA +overrightarrowDC=overrightarrow0 )

Ta có:

(overrightarrowMA+overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowBA+overrightarrowMD+overrightarrowDC )

(=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+left(overrightarrowBA+overrightarrowDC ight)\=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+overrightarrow0\=overrightarrowMB+overrightarrowMD )

Vậy(​​overrightarrowMA+overrightarrowMC=overrightarrowMB+overrightarrowMD )


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 2: Tổng cùng hiệu của nhị vecto khác • Giải bài xích 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang lại đoạn... • Giải bài bác 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 minh chứng rằng đối... • Giải bài 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại tam giácABC. Bên... • Giải bài 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 đến tam giác... • Giải bài bác 6 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài xích 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài bác 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 bệnh minh... • Giải bài xích 10 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 đến ba...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Bài 2: Tổng cùng hiệu của hai vecto
• Giải bài xích 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 3 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 10 trang 12 – SGK Hình học lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và áp dụng Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhị Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê lại Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Công thức lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Logo Là Gì? Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Logo

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12