- Chọn bài bác -Bài 1: Bất đăng thức và minh chứng bất đẳng thứcLuyện tập (trang 112)Bài 2: Đại cương về bất phương trìnhBài 3: Bất phương trình với hệ bất phương trình số 1 một ẩnLuyện tập (trang 121)Bài 4: vệt của nhị thức bậc nhấtLuyện tập (trang 127)Bài 5: Bất phương trình cùng hệ bất phương trình số 1 hai ẩnLuyện tập (trang 135)Bài 6: vệt của tam thức bậc haiBài 7: Bất phương trình bậc haiLuyện tập (trang 146)Bài 8: một số phương trình cùng bất phương trình quy về bậc haiLuyện tập (trang 154)Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương 4


Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 sgk đại số nâng cao

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 bài bác 8: một số trong những phương trình cùng bất phương trình quy về bậc nhị (Nâng Cao) khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 10 để giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phù hợp và thích hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 65 (trang 151 sgk Đại Số 10 nâng cao): Giải những phương trình với bất phương trình sau:

a) |x2-5x + 5|=x2 + 6x + 5

b) |x-1|=2x-1

c) |-x2 + x-1|≤2x + 5

d) |x2-x|≤|x2-1|

Lời giải:

Giải bài bác 65 trang 151 SGK Đại Số 10 nâng cao Giải bài 65 trang 151 SGK Đại Số 10 nâng cấp

a) Ta có:

*

Trường vừa lòng 1: giả dụ x∈(-∞;1>∪<4; + ∞) thì phương trình sẽ cho tương tự với phương trình:

x2-5x + 4=x2 + 6x + 5 ⇒11x=-1 ⇒x=-1/11 (thỏa mãn)

Trường đúng theo 2: nếu x∈(1;4) thì phương trình đã cho

⇒-x2 + 5x-4=x2 + 6x + 5

⇒2x2 + x + 9=0 (phương trình này vô nghiệm)

Tóm lại tập nghiệm của phương trình đã mang đến T=-1/11

b) Đáp số: x=2/3

c)Ta có: -x2 + x-1=-(x2-x + 1)

*

Vậy bất phương trình đã cho ⇒x2-x + 1 ≤ 2x + 5

⇒x2-3x-4≤0⇒ -1 ≤ x ≤ 4

Vậy nghiện của bất phương trình : T=<-1;4>

d) Đáp số: Tập nghiệm T=(-∞;-1/2)

Bài 66 (trang 151 sgk Đại Số 10 nâng cao): Giải các phương trình sau:

*

Lời giải:

Giải bài bác 66 trang 151 SGK Đại Số 10 nâng cấp Giải bài 66 trang 151 SGK Đại Số 10 nâng cấp


a) Phương trình đã cho :


*

Đáp số: x =16

Đáp số: x=-1±√2

Đặt y=√(x2+3x+2),y≥0 ta được phương trình:

y=y2-6 ⇒ y2-y-6=0

*

Với y = 3 theo phong cách đặt ta có:

*

Bài 67 (trang 151 sgk Đại Số 10 nâng cao): Giải các bất phương trình
Xem thêm: Đại Từ Sở Hữu ( Possessive Pronouns Là Gì ? Pronoun Là Gì

*

Lời giải:

Giải bài xích 67 trang 151 SGK Đại Số 10 cải thiện Giải bài bác 67 trang 151 SGK Đại Số 10 nâng cao

*
*

Bài 68 (trang 151 sgk Đại Số 10 nâng cao):
tìm tập xác minh các hàm số sau:


*

Lời giải:

Giải bài bác 68 trang 151 SGK Đại Số 10 cải thiện Giải bài 68 trang 151 SGK Đại Số 10 nâng cao

*