*

*

Bài 1: Phương trình mặt đường thẳng

Câu hỏi 1 trang 70 Toán 10 bài 1 Hình học

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại đường thẳng D là vật dụng thị của hàm số: 

*

a) tìm kiếm tung độ của nhì điểm Movà M vị trí Δ, gồm hoành độ thứu tự là 2 và 6.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 hình học chương 3

*

Lời giải

*

Câu hỏi 2 trang 71 Toán 10 bài bác 1 Hình học

Hãy search một điểm gồm tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của con đường thẳng có phương trình tham số

*

Lời giải

Một điểm bao gồm tọa độ thuộc mặt đường thẳng là (5; 2)

Một vecto chỉ phương là 

*

Câu hỏi 3 trang 72 Toán 10 bài 1 Hình học

Tính hệ số góc của con đường thẳng d có vectơ chỉ phương là 

Lời giải

Hệ số góc của con đường thẳng d gồm vectơ chỉ phương 

*

Câu hỏi 4 trang 73 Toán 10 bài bác 1 Hình học

Cho đường thẳng Δ có phương trình

 

*

Lời giải

*

Câu hỏi 5 trang 74 Toán 10 bài xích 1 Hình học

Hãy chứng tỏ nhận xét trên.

Lời giải

*

Câu hỏi 6 trang 74 Toán 10 bài xích 1 Hình học

Hãy tra cứu tọa độ của vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng gồm phương trình: 3x + 4y + 5 = 0.

Lời giải

*

Câu hỏi 7 trang 76 Toán 10 bài xích 1 Hình học

Trong phương diện phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng gồm phương trình sau đây:

d1: x – 2y = 0;

d2: x = 2;

d3: y + 1 = 0;

d4: x/8 + y/4 = 1.

Lời giải

*

Câu hỏi 8 trang 77 Toán 10 bài 1 Hình học

Xét vị trí tương đối của con đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 với mỗi đường thẳng sau: d1: -3x + 6y – 3 = 0;

d2: y = -2x;

d3: 2x + 5 = 4y.

Lời giải

Xét hệ phương trình của con đường thẳng Δ và d1:

*

Ta thấy hệ bao gồm vô số nghiệm (do những hệ số của bọn chúng tỉ lệ với nhau yêu cầu Δ ≡ d1.)

Xét hệ phương trình của con đường thẳng Δ và d2:

 

*

Ta thấy hệ bao gồm nghiệm tuyệt nhất (-1/5; 2/5) đề xuất Δ cắt d2 tại M(-1/5; 2/5).

Xét hệ phương trình của mặt đường thẳng Δ với d3:

*

Hệ vô nghiệm

Vậy Δ // d2

Câu hỏi 9 trang 79 Toán 10 bài xích 1 Hình học

Cho hình chữ nhật ABCD gồm tâm I với cạnh AB = 1, AD = √3. Tính số đo những góc ∠(AID) cùng ∠(DIC) .

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình 10 Trang 12, Giải Bài 1 Trang 12

*

Lời giải

Xét ΔABD vuông trên A có:

*

Vì ABCD là hình chữ nhật gồm tâm I nên:

*

Câu hỏi 10 trang 80 Toán 10 bài xích 1 Hình học

Tính khoảng cách từ những điểm M(-2; 1) cùng O(0; 0) mang lại đường trực tiếp Δ gồm phương trình 3x – 2y = 0.