*

Bài 1 (trang 27 SGK Hình học tập 10): Cho lục giác hồ hết ABCDEF trung khu O. Hãy chỉ ra các vectơ bởi vectơ AB gồm điểm đầu cùng điểm cuối là O hoặc những đỉnh của lục giác.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 hình học chương 1

Lời giải:

*
*

Bài 2 (trang 27 SGK Hình học 10): Cho nhì vectơ a cùng b gần như khác vectơ 0. Các xác minh sau đúng hay sai?

a, nhị vecto thuộc hướng thì thuộc phương.

b, nhị vecto b→ và kb→ cùng phương.

c, nhị vecto a→ và (-2)a→ cùng hướng.

d) nhị vector ngược phía với vector thứ tía khác vectơ 0→ thì thuộc phương.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

Bài 3 (trang 27 SGK Hình học tập 10): Tứ giác ABCD là hình gì nếu

*

Lời giải:

*

=> AB // DC và AB = DC

=> Tứ giác ABCD là hình bình hành

*

Bài 4 (trang 27 SGK Hình học tập 10): Chứng minh rằng

*

Lời giải:

– Trường phù hợp 1:

*
*

– Trường phù hợp 2:

*
*

Bài 5 (trang 27 SGK Hình học 10): Cho tam giác phần đa ABC nội tiếp con đường tròn tâm O. Hãy khẳng định các điểm M, N, p. Sao cho:

*

Lời giải:

*

Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, và AC của tam giác những ABC.

a) Gọi M là trung điểm của cung nhỏ tuổi AB

*

b) Gọi N là trung điểm của cung nhỏ tuổi BC, tương tự như phần a) ta có:

*

c) Gọi p là trung điểm của cung nhỏ tuổi AC, tương tự như phần a) ta có:

*

Bài 6 (trang 27 SGK Hình học 10): Cho tam giác hầu hết ABC bao gồm cạnh bởi a. Tính:

*

Lời giải:

*

a) Từ A vẽ mặt đường cao AH, ta có:

*

b) Ta có:

*

Bài 7 (trang 28 SGK Hình học tập 10): Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng tỏ rằng:

*

Lời giải:

(Áp dụng qui tắc ba điểm)

Ta có:

*

Bài 8 (trang 28 SGK Hình học 10): Cho tam giác OAB. Call M, N lần lượt là trung điểm của OA với OB. Tìm những số m, n sao cho:

*

Lời giải:

*

a) Ta có:

*

b) Ta có:

*

c) Ta có:

*

d) Ta có:

*

Bài 9 (trang 28 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng nếu G với G’ theo lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC với A’B’C’ thì

*

Lời giải:

Ta gồm G là trung tâm ΔABC nên

*

Ta tất cả G’ là trung tâm ΔA’B’C’ nên

*

Bài 10 (trang 28 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các xác minh sau đúng hay sai?

a, nhị vecto đối nhau thì chúng bao gồm hoành độ đối nhau.

b, Vecto a→ ≠ 0→ cùng phương cùng với vecto i→ nếu a→ có hoành độ bằng 0.

c, Vecto a→ có hoành độ bởi 0 thì thuộc phương với vecta j→

Lời giải:

a) Đúng

*

b) Sai

*

c) Đúng

*

Bài 11 (trang 28 SGK Hình học 10):

*

Lời giải:

a) Ta có:

*

b) Ta có:

*

c) Ta có:

*

Bài 12 (trang 28 SGK Hình học 10):

*

Lời giải:

Ta có:

*

Bài 13 (trang 28 SGK Hình học tập 10): Trong các xác định sau, xác định nào đúng?

a) Điểm A nằm trên trục hoành thì gồm hoành độ bởi 0.

b) p. Là trung điểm của đoạn trực tiếp AB khi và chỉ khi hoành độ của p. Bằng vừa phải cộng những hoành độ của A cùng B.

c) ví như tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung bình cộng những tọa độ tương ứng của A với C bằng trung bình cộng các tọa độ khớp ứng của B với D.

Lời giải:

a) Sai

Vì điểm A nằm ở trục Ox nên tất cả tọa độ (x; 0) cùng với x ∈ R.

b) Sai

P là trung điểm của AB khi còn chỉ khi hoành độ và tung độ của p. Bằng mức độ vừa phải cộng các hoành độ với tung độ của A và B.

Xem thêm: Tìm Hiểu Rom Cook Và Rom Stock Là Gì, Rom Cook Và Rom Stock Là Gì

*

c) Đúng

Vì ABCD là hình bình hành bắt buộc hai đường chéo AC với BD cắt nhau trên trung điểm O của mỗi đường. Theo bí quyết tính tọa độ trung điểm thì xác định c đúng.

Post navigation


Giải bài bác tập SGK toán 10 Phần Hình Học-Bài 1: giá trị lượng giác của một góc bất kể từ 0o mang lại 180o⟶