Với bài bác Thực hành - Vẽ biểu đồ với phân tích địa lý các ngành khiếp tế, các em học viên sẽ cần phài dứt phần bài tập vẽ biểu đồ thu nhập bình quân đầu người/tháng theo những vùng và đưa ra nhận xét từ các số liệu sẽ được cho sẵn.

Bạn đang xem: Giải bài tập thực hành địa lý 12 bài 19


1. Tóm tắt lý thuyết

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài bác tập SGK

3. Hỏi đáp bài bác 19 Địa lí 12


*

Dưới đấy là một số gợi nhắc cho những em học sinh cách làm bài tập trang 80 SGK Địa lí 12:

Cho bảng số liệu(trang 80 SGK Địa lí 12):

Bảng 19. Thu nhập trung bình đầu người/tháng theo các vùng (Đơn vị: nghìn đồng)

Năm

Vùng

1999

2002

2004

Cả nước

295,0

356,1

484,4

Trung du miền núiBắc Bộ

Đông Bắc

210,0

268,8

379,9

Tây Bắc

197,0

265,7

Đồng bằng sông Hồng

280,3

353,1

488,2

Bắc Trung Bộ

212,4

235,4

317,1

Duyên Hải phái nam Trung Bộ

252,8

305,8

414,9

Tây Nguyên

344,7

244,0

390,2

Đông nam giới Bộ

527,8

619,7

833,0

Đồng bởi sông Cửu Long

342,1

371,3

471,1

1.Vẽ biểu đồ miêu tả thu nhập trung bình đầu người/ mon giữa những vùng nước ta, năm 2004.

2.So sánh cùng nhận xét mức thu nhập trung bình đầu người/tháng giữa những vùng qua các năm.

Hướng dẫn:

1.Vẽ biểu đồ một số loại cột 1-1 năm 2004, mỗi vùng một cột.

Xem thêm: " Upon Là Gì ? Cách Sử Dụng Giới Từ Upon Trong Tiếng Anh Hỏi Đáp Anh Ngữ: Phân Biệt On Và Upon

2. So sánh và dìm xét:

Mức thu nhập trung bình đầu người/tháng của các vùng đầy đủ tăng thời kỳ 1999-2004 (Riêng Tây Nguyên tất cả sự biến động giảm vào quy trình tiến độ 1999 - 2002, 344,7 - 244,0 ngàn đồng).Đồng bởi sông Hồng:280,3 - 488,2 nghìn đồng (1999 - 2004)Bắc Trung Bộ:212,4 -317,1nghìn đồng (1999 - 2004)Duyên Hải phái mạnh Trung Bộ:252,8 -414,9nghìn đồng (1999 - 2004)Đông phái mạnh Bộ:527,8 -833,0nghìn đồng (1999 - 2004)Đồng bằng sông Cửu Long:342,1 -471,1nghìn đồng (1999 - 2004)Có sự chênh lệch giữa những vùng: Vùng thu nhập tối đa là Đông Nam cỗ (833,0) cao vội hơn 3 lần vùng thấp tốt nhất là tây-bắc (265,7)Vùng có thu nhập bình quân/tháng cao hơn nữa mức bình quân cả nước: Đông Nam cỗ (833,0nghìn đồng, 2004); Đồng bằng sông Hồng (488,2 ngàn đồng, 2004)Các vùng sót lại đều thấp hơn mức thu nhập bình quân của cả nước.Nguyên nhân:Do những vùng gồm sự chênh lệch về tài chính và dân số.Đông nam bộ và Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi, năng động, trung vai trung phong kinh tế, bao gồm trị, chiếm phần nhiều diện tích vùng kinh tế tài chính trọng điểm, cơ cấu ngành ghê tế hợp lý và phải chăng nên thu nhập bình quân cao.