Vật lí 9 bài bác 4 giúp những em học sinh lớp 9 nắm rõ kiến thức cường độ chiếc điện cùng hiệu điện thay trong đoạn mạch nối tiếp. Đồng thời giải cấp tốc được những bài tập đồ vật lí 9 chương I trang 11, 12, 13.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 9 bài 4

Việc giải bài xích tập thiết bị lí 9 bài bác 4 trước khi tới trường các em gấp rút nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau sinh hoạt trên lớp vẫn học gì, hiểu sơ qua về văn bản học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, mau lẹ soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm tại đây.


Vật lí 9 bài bác 4: Đoạn mạch nối tiếp

Lý thuyết thiết bị lí 9 bài bác 4: Đoạn mạch nối tiếpGiải bài bác tập đồ lí 9 trang 11, 12, 13

Lý thuyết vật lí 9 bài xích 4: Đoạn mạch nối tiếp

1. Cường độ loại điện cùng hiệu điện thay trong đoạn mạch nối tiếp

- Đoạn mạch gồm n năng lượng điện trở mắc tiếp liền được biểu diễn như hình vẽ:

Trong đó: R1, R2,...,Rn là các điện trở

UAB là hiệu điện cầm cố hai đầu đoạn mạch

U1, U2,...,Un theo lần lượt là hiệu điện cụ trên mỗi điện trở

I1, I2,...,In thứu tự là cường độ cái điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ chiếc điện qua mạch chính

+ Cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch bởi cường độ chiếc điện chạy qua từng điện trở:


IAB = I1 = I2 = ... = In

+ Hiệu điện rứa giữa nhì đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối bằng tổng các hiệu điện chũm giữa hai đầu từng điện trở nên phần:

UAB = U1 + U2 + ... + Un

- trong khúc mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện chũm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó.

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp

Điện trở tương tự (Rtđ) của một quãng mạch với nhiều điện trở là 1 trong điện trở rất có thể thay thế cho các điện trở đó, sao để cho với và một hiệu điện cố thì cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch vẫn có mức giá trị như trước.

Điện trở tương tự của đoạn mạch bởi tổng các điện đổi thay phần.

Với đoạn mạch tất cả n điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2 +...+ Rn

Giải bài xích tập vật dụng lí 9 trang 11, 12, 13

Bài C1 (trang 11 SGK trang bị lí 9)

Quan cạnh bên sơ đồ vật mạch năng lượng điện hình 4.1 (SGK), cho thấy các năng lượng điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc cùng với nhau như vậy nào.

Gợi ý đáp án

R1, R2 với ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.

Bài C2 (trang 11 SGK đồ vật lí 9)

Hãy minh chứng rằng, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện cố giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở đó:


*

Gợi ý đáp án

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ loại điện chạy qua R_1 với R_2 là như nhau, ta có:

*

Mặt khác, ta có:

*

Ta suy ra:

*

Bài C3 (trang 13 SGK đồ lí 9)

Hãy chứng tỏ công thức tính điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc tiếp nối là Rtđ = R1 + R2.

Gợi ý đáp án


Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bao gồm hai điện trở mắc tiếp liền bằng tổng nhì hiệu điện cụ giữa nhì đầu từng điện trở thành phần: U = U1 + U2

Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, đặc thù đoạn mạch mắc nối tiếp)

Mà U = I.Rtđ → I.(R1 + R2) = I.Rtđ

Chia hai vế cho I ta được Rtđ = R1 + R2 (đpcm).

Bài C4 (trang 13 SGK trang bị lí 9)

Cho mạch điện có sơ đồ vật như hình 4.2 (SGK).

- Khi công tắc nguồn K mở, nhị đèn có chuyển động không? do sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, ước chì bị đứt, hai đèn có vận động không? bởi sao?

- Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn điện Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có vận động không? bởi vì sao?

Gợi ý đáp án

- Khi công tắc K mở, nhì đèn không vận động vì mạch hở, không tồn tại dòng điện chạy qua đèn.

- Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, nhị đèn không vận động vì mạch hở, không có dòng năng lượng điện chạy qua chúng.

- Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn điện Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không vận động vì mạch hở, không có dòng năng lượng điện chạy qua nó.


Bài C5 (trang 14 SGK thiết bị lí 9)

a) đến hai điện trở R 1 = R 2 = 20Ω được mắc như sơ đồ vật hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài 2 Chương 2 Chương 5 Đại Số, Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch bên trên (hình 4.3b SGK) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? đối chiếu điện trở kia với mỗi điện biến chuyển phần.

Gợi ý đáp án

a) do mạch mắc tiếp liền nên năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = trăng tròn + trăng tròn = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc nối liền với R2 nên những lúc đó mạch điện mới gồm 3 năng lượng điện trở mắc nối tiếp. Vì chưng đó, năng lượng điện trở tương đương mới của đoạn mạch là: