*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài bác 4 trang 21: Hãy tìm bí quyết xác xác định trí quân xe cùng quân mã bên trên bàn cờ vua (h.1.21).

Bạn đang xem: Giải bài tập hệ trục tọa độ lớp 10

*

Lời giải

Vị trí của quân xe: mặt hàng 3, cột c

Vị trí của quân mã: hàng 5, cột f

Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học bài bác 4 trang 22: Hãy phân tích các vectơ a→, b→ theo hai vectơ i→ và j→ trong hình (h.1.23)

*

Lời giải

a→ = 4i→ + 2j→

b→ = 0i→ – 4j→

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài bác 4 trang 24: thắc mắc 3 trang 24: search tọa độ của các điểm A, B, C vào hình 1.26. Cho tía điểm D(-2; 3), E(0; -4), F(3; 0). Hãy vẽ các điểm D, E, F cùng bề mặt phẳng Oxy.

Lời giải

A(4; 2)

B(3; 0)

C(0; 2)

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài 4 trang 24: Hãy minh chứng công thức trên.

Lời giải

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài xích 4 trang 24: câu hỏi 3 trang 24: tìm kiếm tọa độ của những điểm A, B, C trong hình 1.26. Cho tía điểm D(-2; 3), E(0; -4), F(3; 0). Hãy vẽ những điểm D, E, F cùng bề mặt phẳng Oxy.

Lời giải

A(4; 2)

B(3; 0)

C(0; 2)

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài 4 trang 24: Hãy chứng minh công thức trên.

Lời giải

Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học bài bác 4 trang 25: điện thoại tư vấn G là giữa trung tâm của tam giác ABC. Hãy so sánh vectơ OG→ theo bố vectơ OA→, OB→, OC→. Từ kia hãy tính tọa độ điểm G theo tọa độ của A, B cùng C.

Lời giải

*

Bài 1 (trang 26 SGK Hình học 10): Trên trục (O, e) cho những điểm A, B, M, N có tọa độ theo lần lượt là -1, 2, 3, -2

a) Hãy vẽ trục và biểu diễn những điểm đã cho trên trục;

b) Tính độ nhiều năm đại số của

*

Lời giải:

a) Vẽ trục và biểu diễn các điểm:

*

b) Ta có:

*

Từ công dụng trên ta thấy:

*

Bài 2 (trang 26 SGK Hình học tập 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ, các mệnh đề sau đúng tuyệt sai?

*

d) hai vectơ đều nhau khi còn chỉ khi chúng có hoành độ cân nhau và tung độ bằng nhau.

Lời giải:

a) Đúng

*

b) Đúng

*

c) Sai

*

d) Đúng

(Phần Nhận xét sgk Hình học 10 trang 23)

Bài 3 (trang 26 SGK Hình học tập 10): Tìm tọa độ của những vectơ sau:

*

Lời giải:

(Biểu diễn những tọa độ những vectơ bên dưới dạng tổng của nhì vectơ i với j)

*

Bài 4 (trang 26 SGK Hình học 10): Trong phương diện phẳng Oxy. Các xác định sau đúng xuất xắc sai?

a) Tọa độ của điểm A bằng tọa độ của vectơ OA;

b) Điểm A nằm trong trục hoành thì bao gồm tung độ bởi 0;

c) Điểm A nằm ở trục tung thì bao gồm hoành độ bởi 0;

d) Hoành độ cùng tung độ của điểm A đều bằng nhau khi và chỉ khi A nằm ở tia phân giác của góc phần tứ thứ nhất.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng (vì phân giác góc phần tư đầu tiên có phương trình y = x)

Bài 5 (trang 27 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đến điểm M(xo, yo).

a) tra cứu tọa độ của điểm A đối xứng cùng với M qua trục Ox;

b) tìm kiếm tọa độ của điểm B đối xứng với M qua trục Oy;

c) tra cứu tọa độ của điểm C đối xứng với M cội O.

Lời giải:

*

a) Hai điểm đối xứng nhau qua trục hoành thì có hoành độ đều bằng nhau và tung độ đối nhau.

=> Tọa độ A(xo, -yo)

b) Hai điểm đối xứng với nhau qua trục tung thì bao gồm tung độ bằng nhau còn hoành độ thì đối nhau.

=> Tọa độ B(-xo, yo)

c) Hai điểm đối xứng nhau qua nơi bắt đầu O thì những tọa độ tương ứng đối nhau.

=> Tọa độ C(-xo, -yo)

Bài 6 (trang 27 SGK Hình học tập 10): Cho hình bình hành ABCD gồm A(-1; -2), B(3;2), C(4; -1). Tra cứu tọa độ của đỉnh D.

Lời giải:

*

Gọi D(xo; yo)

*

Vậy D(0; -5).

Bài 7 (trang 27 SGK Hình học 10): Các điểm A"https://circologiannibrera.com/giai-bai-tap-he-truc-toa-do-lop-10/imager_1_1313_700.jpg(-4; 1), B"https://circologiannibrera.com/giai-bai-tap-he-truc-toa-do-lop-10/imager_1_1313_700.jpg(2; 4), C"https://circologiannibrera.com/giai-bai-tap-he-truc-toa-do-lop-10/imager_1_1313_700.jpg(2; -2) theo lần lượt là trung điểm những cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tính tọa độ những đỉnh của tam giác ABC. Minh chứng rằng trung tâm của tam giác ABC và A’B’C’ trùng nhau.

Lời giải:

*

Gọi A(x; y). Ta có:

*

Tương trường đoản cú ta tính được B(-4; -5); C(-4; 7).

– Tọa độ giữa trung tâm G của ΔABC là:

*

– Tọa độ giữa trung tâm G’ của ΔA’B’C’ là:

*

Vậy G ≡ G’ tuyệt hai trọng tâm của những tam giác ABC cùng A’B’C’ trùng nhau (đpcm).

Xem thêm: Further Là Gì - Từ Điển Anh Việt Further

Bài 8 (trang 27 SGK Hình học 10): Cho vectơ a = (2; -2), vectơ b = (1; 4). Hãy đối chiếu vectơ c (5; 0) theo hai vectơ a với b.