Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 trang 16 SBT vật Lí 9

Bài 1 trang 16 sách bài xích tập trang bị Lí 9: Hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc vào nhì điểm A, B.

a) Tính điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch AB khi R1 mắc thông suốt với R2. Rtđlớn hơn hay bé dại hơn từng điện trở thành phần?

b) nếu như mắc R1 tuy vậy song cùng với R2 thì năng lượng điện trở tương đường R"tđ của đoạn mạch lúc đó là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện đổi mới phần?

c) Tính tỷ số

*
Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB lúc R1 mắc thông liền với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = đôi mươi + 20 = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài 6.2 sbt vật lý 9

Vậy Rtđ bự hơn, mỗi điện biến đổi phần.

b) lúc R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ hơn từng điện đổi mới phần.

c) Tỉ số thân Rtđ và R"tđ là:

*

Bài 2 trang 16 sách bài xích tập vật dụng Lí 9: Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai biện pháp vào nhì điểm M, N vào sơ trang bị hình 6.1 SBT, trong đó hiệu điện ráng U = 6V. Trong cách mắc lắp thêm nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong bí quyết mắc trang bị hai, ampe kế chỉ 1,8A

a) Đó là hai cách mắc nào? Vẽ sơ đồ từng phương pháp mắc.

b) Tính năng lượng điện trở R1 với R2

*

Lời giải:

a) Trong phương pháp mắc 1, năng lượng điện trở tương đương là:

*

Trong biện pháp mắc 2, năng lượng điện trở tương tự là:

*
Ta nhận thấy Rtđ1 〉 Rtđ2 đề xuất cách mắc 1 là cách mắc tất cả hai năng lượng điện trở ghép nối tiếp, bí quyết 2 bao gồm hai điện trở ghép song song

Sơ đồ bí quyết mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ cách mắc 2: Hình 6.1b

*

b) Ta có:

R1 mắc thông liền với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc tuy vậy song với R2 nên:

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω →

*

Từ (1) và (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc hai ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Bài 3 trang 16 sách bài bác tập vật dụng Lí 9: Hai bóng đèn giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện cụ đặt vào nhì đầu mỗi đèn là 6V và cái điện chạy qua mỗi đèn khi có cường độ là 0,5A (cường độ loại điện định mức)

Mắc thông suốt hai bóng đèn này vào hiệu điện rứa 6V. Tính cường độ chiếc điện chạy qua đèn khi đó. Hai đèn gồm sáng bình thường không? vì sao? cho rằng điện trở của mỗi bóng đèn trong ngôi trường hợp này còn có giá trị như trong khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 thông liền R2;

I1 = ?, I2 = ?, hai đèn sáng như thế nào?

Lời giải:

Điện trở của từng đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc thông suốt thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ chiếc điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A 〈 Iđm = 0,5A

Hai đèn sáng sủa yếu hơn mức bình thường vì cường độ loại điện chạy qua đèn nhỏ dại hơn quý hiếm định mức.

Bài 4 trang 16 sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 9: Hai trơn đèn tất cả cùng hiệu điện nắm định nấc 110V; cường độ dòng điện định mức của trơn đèn trước tiên là 0,91A, của bóng đèn thứ nhì là 0,36A. Rất có thể mắc thông suốt hai bóng đèn trong trường hòa hợp này vào hiệu điện cầm cố 220V được không? do sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc nối liền hai đèn vào U = 220 V đã đạt được không? vì chưng sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ loại điện thực tiễn chạy qua hai đèn điện là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh với cường độ chiếc điện định mức của mỗi đèn điện ta thấy đèn 1 rất có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy phải không mắc tiếp liền hai bóng đèn này được.

Xem thêm: Bảng Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Đầy Đủ Nhất, Giải Toán 10 Bài 3: Công Thức Lượng Giác

Bài 5 trang 16 sách bài bác tập đồ vật Lí 9: Ba điện trở cùng cực hiếm R = 30Ω.

a) tất cả mấy biện pháp mắc cả ba điện trở này thành một mạch năng lượng điện ? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.