b. Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch AB theo hai cách.

Tóm tắt:

(R_1=5Ω)

(R_2=10Ω)

(I=0,2A)

(U_AB=?,V)

Giải

Sơ thứ mạch điện như hình dưới

*

Tính hiệu điện cố kỉnh theo nhị cách:

Cách 1:

Vì (R_1) nối tiếp (R_2) yêu cầu (I_1=I_2=I=0,2A); (U_AB=U_1+U_2)

(U_1 = mI_1 mR_1 =0,2.5= 1V;)

(U_2 = mI_2 mR_2 =0,2.10= 2V;)

Hiệu điện chũm của đoạn mạch AB là:

(U_AB = U_1 + U_2 = 1 + 2 = 3V)

Cách 2:

Vì (R_1) tiếp liền (R_2) đề xuất điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

(R_td = R_1 + R_2 = 5 + 10 = 15Omega )

Hiệu điện nuốm của đoạn mạch AB là:

(U_AB = mI mR_t md = 0,2 imes 15 = 3V)

 

 
Bạn đang xem: Giải bài 4.1 sbt vật lý 9

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - đồ dùng lí 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Mvc ( Model View Controller Là Gì ? Tổng Quan Mô Hình Mvc Trong Lập Trình

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp circologiannibrera.com