Bất kỳ ai làm trong hoặc thậm chí còn ngoài ngành tài chính-kế toán chắc rằng cũng từng tối thiểu một lần nghe nói đến cụm từ “ Báo cáo kinh tế tài chính ”. Tuy nhiên, với những người không có trình độ về nghành này thì hiểu biết có lẽ rằng mới chỉ dừng lại ở cái tên. Bạn đang xem : Statement of financial position là gì

Trong khi đó, với cấp quản lý, để điều hành doanh nghiệp hiệu quả, thì kiến thức về tài chính – kế toán không thể thiếu vì tài chính – kế toán gắn liền với dòng tiền, mà dòng tiền được ví như sự sống của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Financial performance là gì


Bạn đang xem: Financial performance là gì

Bạn đang xem: Financial performance là gì

Trong khuôn khổ bài viết ngắn này, hoidapthutuchaiquan.vn kỳ vọng hoàn toàn có thể cung ứng cho bạn đọc hiểu biết nền tảng nhất về khái niệm “ Báo cáo kinh tế tài chính ” .


*
“ Báo cáo kinh tế tài chính ” là một mạng lưới hệ thống những số liệu và nghiên cứu và phân tích cho ta biết tình hình gia tài và nguồn vốn, luồng tiền và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp. Báo cáo kinh tế tài chính có 4 loại chính sau :– Bảng cân đối kế toán ( Balance sheet / Statement of financial position )– Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại ( Income statement / Statement of profit or loss )– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và ( Cash flows / Statement of cash flows )– Thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( Notes )


1. Bảng cân đối kế toán (Balance sheet/Statement of financial position )

Bảng cân đối kế toán hay còn gọi là báo cáo giải trình tình hình kinh tế tài chính, cho biết thực trạng gia tài của công ty, nợ và vốn cổ đông vào một thời gian ấn định, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm .Đây là một cách để xem xét một công ty kinh doanh thương mại dưới dạng một khối vốn ( gia tài ) được sắp xếp dựa trên nguồn của vốn đó ( nợ và vốn cổ đông ). Tài sản tương tự với nợ và vốn cổ đông nên bản cân đối thông tin tài khoản là bản liệt kê những khuôn khổ sao cho hai bên đều bằng nhau .Bảng cân đối kế toán có vai trò rất là quan trọng so với bất kể một doanh nghiệp nào, không những phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết cụ thể thực trạng gia tài và vốn của doanh nghiệp mà còn là dẫn chứng thuyết phục cho một dự án Bất Động Sản vay vốn khi doanh nghiệp trình lên ngân hàng nhà nước, và đồng thời cũng là địa thế căn cứ đáng đáng tin cậy để những đối tác chiến lược xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp .Bảng cân đối kế toán có những đặc thù hầu hết sau đây :

» Các chỉ tiêu được biểu hiện dưới hình thái giá trị (tiền) nên có thể tổng hợp được toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp đang tồn tại dưới các hình thái (cả vật chất và tiền tệ, cả vô hình lẫn hữu hình) .


» Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần: tài sản doanh nghiệp và nguồn vốn hình thành nên tài sản (nợ và vốn cổ đông). Do vậy, số tổng cộng của hai thành phần này luôn bằng nhau.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Income statement/Statement of profit or loss )

Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại cho biết liệu hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp có đem lại doanh thu hay không – nghĩa là liệu thu nhập thuần ( doanh thu trong thực tiễn ) dương hay âm. Đó là nguyên do tại sao Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại thường được xem là báo cáo giải trình lỗ lãi .Ngoài ra, nó còn phản ánh doanh thu của công ty ở cuối một khoảng chừng thời hạn đơn cử – thường là cuối tháng, quý hoặc năm kinh tế tài chính của công ty đó. Đồng thời, nó còn cho biết công ty đó tiêu tốn bao nhiêu tiền để sinh lợi – từ đó bạn hoàn toàn có thể xác lập được tỷ suất doanh thu trên lệch giá của công ty đó .Cũng như với Bảng cân đối kế toán, nghiên cứu và phân tích Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại của một công ty được tương hỗ rất nhiều khi bộc lộ bằng định dạng đa kỳ ( tối thiểu là 2 kỳ ). Điều này được cho phép tất cả chúng ta phát hiện những khuynh hướng và sự chuyển biến ( tăng trưởng hay suy giảm ). Hầu hết những báo cáo giải trình thường niên cung ứng những tài liệu đa kỳ, trong vòng 2 năm hoặc hơn ( những báo cáo giải trình của những công ty quốc tế thường là 5 năm ) .

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flows/Statement of cash flows )

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính cung cấp thông tin về những nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở cân đối thu chi tiền mặt, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.


Lượng tiền phát sinh trong kỳ gồm có : vốn bằng tiền và những khoản góp vốn đầu tư thời gian ngắn được xem là tương tự tiền .

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài Tập Hệ Trục Tọa Độ Lớp 10, Giải Toán 10 Bài 4: Hệ Trục Tọa Độ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những thông tin liên để đánh giá khả năng kinh doanh tạo ra tiền của doanh nghiệp, chỉ ra được mối liên quan giữa lợi nhuận ròng và dòng tiền ròng, phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp và dự đoán được kế hoạch thu chi tiền cho kỳ tiếp theo.

4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes)

Trên đây là phần trình làng tổng quan về 4 loại báo cáo giải trình kinh tế tài chính mà bất kể người làm kinh tế tài chính – kế toán hoặc chủ doanh nghiệp / quản trị cấp cao nào cũng cần nắm để có sự hiểu biết nhất định về nghành này.