Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Dirty là gì

*
*
*

dirty
*

dirty /"də:ti/ tính từ dơ thỉu, dơ dáy bẩn, dơ bẩn dáy; gắt ghét, cáu bẩn, đầy bùn bẩndirty hands: bàn tay dơ dáy bẩna dirty war: cuộc chiến tranh dơ thỉu gồm mưa gió sụt sùi, bẩn nháp dơ thỉu; xấu (thời tiết)dirty weather: trời xấu ko sáng (màu sắc) tục tĩu, thô bỉdirty language: ngữ điệu thô bỉa dirty story: mẩu chuyện tục tĩu đê tiện, hèn hạ, đáng khinh, dơ dáy nhốc, xấu xaa dirty look: cái nhìn khinh miệt phi nghĩadirty money: của phi nghĩato vì chưng the dirty on somebody (từ lóng) đùa đểu với ai, dở trò đê tiện với aidirty work vấn đề làm xấu xí bất chính các bước nặng nhọc khổ ảito vì chưng somebody"s dirty work for him làm giúp ai một quá trình nặng nhọc khổ ải ngoại rượu cồn từ làm cho bẩn, có tác dụng dơ, làm vấy bùn nội rượu cồn từ thành dơ bẩn, thành không sạch thỉu
bẩndirty sand: cat bẩndirty water: nước bẩnnhiễm bẩnLĩnh vực: xây dựngdơdirty cargotàu chở dầu thôdirty oil tankertàu chở dầu thôdirty oil vesseltàu chở dầu thôdirty sandcát lẫn sétdirty weatherthời tiết xấudơkhông sạchdirty claused bill of lading: vận 1-1 không sạch tất cả ghi thêm về câu hỏi trả tiền bao gồm vấn đềdirty mate"s receipt: biên lai nhấn hàng ko sạchdirty B/Lvận đối chọi không trả hảodirty bill of ladingvận đơn không trả hảodirty binhạt chưa bóc tách hợp chấtdirty bondtrái phiếu gộpdirty cheap pricegiá rẻ mạtdirty cheap pricegiá buổi tối hạdirty floatsự thả nổi không thoải mái (tỉ giá hối đoái)dirty floatthả nổi không tự dodirty floatthả nổi trá hìnhdirty moneyđồng tiền bất nghĩadirty moneyđồng tiền dơ dáy bẩndirty proofbản in thử chèm nhèm (có những chỗ sửa chữa)dirty tankertàu dầu thô<"də:ti> o bẩn o bao gồm chứa sét § dirty sands : cát bẩn
*

*

*

dirty

Từ điển Collocation

dirty adj.

VERBS be, feel, look | get Go and play football if you like, but don"t get dirty! | get sth, make sb/sth The soot had made everything dirty. (figurative) He"s not frightened of getting his hands dirty (= doing physical work).

ADV. extremely, filthy (informal), really, very Everything in the room was filthy dirty. | a bit, rather, slightly

Từ điển WordNet


v.

adj.

(of behavior or especially language) characterized by obscenity or indecency

dirty words

a dirty old man

dirty books và movies

boys telling dirty jokes

has a dirty mouth

expressing or revealing hostility or dislike

dirty looks

unpleasantly stormy

there"s dirty weather in the offing
Xem thêm: Phần Mềm After Effect Là Gì, Học After Effects Như Thế Nào

English Slang Dictionary

1. An unattractive girl who sleeps around and/or is willing to lớn engage in almost any sexual act:"Yeah dog! You could hit dat; she"s a dirty"2. A person who is socially offensive, dresses in dirty clothes, has dirty hair, etc.; a social outcast:"Did you see that chicks fro?! What a dirty!!" 3. Disgusting:"That was really dirty when he barfed on the kitchen floor!"

Microsoft Computer Dictionary

adj. Of, pertaining to, or characteristic of a communications line that is hampered by excessive noise, degrading the chất lượng of the signal. See also noise (definition 2).

English Synonym and Antonym Dictionary

dirties|dirtied|dirtying|dirtier|dirtiestsyn.: dingy grimy messy muddy sloppy untidyant.: clean