*
*

*
*

Nhiều bạn luôn luôn “toát những giọt mồ hôi hột” mỗi khi “chinh chiến” task 1 vày chưa luyện tập nhiều cách diễn đạt khác nhau khi bộc lộ tình trạng “tăng”, “giảm” bên trên biểu đồ, dẫn đến bí quyết viết lủng củng và lặp từ. Trong bài viết này, circologiannibrera.com sẽ chia sẻ với bạn một trong những cách biểu đạt khác nhau để thuận lợi vượt “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng rượu cồn từ

Động từ không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,…Bản thân những động tự này chỉ solo thuần biểu đạt nghĩa “giảm”, chúng cần đi cùng các trạng trường đoản cú để nhấn mạnh vấn đề trạng thái. Các trạng tự mà bạn nên thực hiện đó là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,… Động từ tất cả trạng thái: những động từ bỏ này cũng với nghĩa “giảm” nhưng phiên bản thân nó đã khái quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn, các bạn không cần thực hiện kèm với các trang tự chỉ trang thái nữa. Chúng bao gồm: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài dùng các động từ để miêu tả, bạn có thể sử dụng các danh từ kèm theo với một vài tính từ để diễn tả một cách đa dạng và phong phú hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số cách diễn tả khác

– The price sank to lớn new low point

– The price went into không tính tiền fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went back to lớn the 2010 level

– The price fell to its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương trường đoản cú như vậy, khi diễn tả sự tăng lên của bảng biểu đồ, bạn có thể sử dụng:

a. Sử dụng động từ

Verb không có trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased. Bản thân các động từ bỏ này chỉ đơn thuần diễn đạt nghĩa “tăng”, phải đi cùng những trạng từ để nhấn mạnh trạng thái. Các trạng từ nên sử dụng đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb bao gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các động tự này cũng có nghĩa “tăng” nhưng bạn dạng thân nó đã khái quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ kèm theo với một vài tính từ bỏ để diễn tả một cách đa dạng hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c.


Bạn đang xem: Decreased by là gì


Xem thêm: Nghĩa Của Từ World Là Gì ? World Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Một trong những cách diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed lớn a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cao tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (gấp 4 lần)/ quintupled (gấp 5 lần)

– The price climbed/ soared lớn a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period