cozy /"kouzi/* tính từ+ (cozy)/"kouzi/- ấm cúng, thoải mái dễ chịu=a cosy life+ một cuộc đời ấm cúng* danh từ- ấm giỏ ((cũng) tea cosy)- ghế hai chỗ có nệm
Dưới đây là những mẫu câu tất cả chứa từ "cozy", trong bộ từ điển tự điển Anh - circologiannibrera.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ cozy, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ cozy trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - circologiannibrera.comệt

1. A very cozy place.

Bạn đang xem: Cozy là gì

đồ vật gi thế?

2. Again lớn put on cozy sports shoes.

Một lần nữa đặt trên êm ấm thể thao giày.

3. We have ‘cozy moments’ when we prepare dinner.

chúng tôi có ‘giây phút êm ấm’ lúc sửa soạn bữa cơm chiều.

4. In your cozy college dorm getting laid và wasted

Trong ký túc xá ấm áp của anh, đùa bời không còn mình.

5. She just seems so cozy all night with your husband.

Trông cả buổi tối chị ấy bao gồm vẻ dễ chịu với ông xã chị.

6. It was cozy in winter but extremely hot in summer.

tương đối là ấm áp trong mùa đông nhưng mùa hè thì cực kì nóng.

7. Yeah, they"re probably all sitting around a cozy campfire, telling ghost stories, roasting marshmallows.

Vâng, có lẽ rằng họ sẽ ngồi xung quanh lửa trại nóng cúng, kể chuyện ma, nướng kẹo dẻo.

8. Because of me, you"re sitting there all cozy & not lying in a pine box.

bởi vì anh đã ngồi ở đó rất nóng cúng, cùng không bên trong cái hòm bằng gỗ thông.

9. I want lớn die in a warm cozy bed... In the arms of a beautiful woman.

Tôi mong mỏi chết bên trên giường ấm áp trong vòng tay một người phụ nữ xinh đẹp.

10. Later, the harvest day comes to lớn an end, & each man seeks a cozy place lớn rest.

Đến cuối ngày thu hoạch, mỗi người lũ ông tìm chỗ ấm cúng ngả lưng.

11. Think of just a few: your favorite food cooking, flowers, fallen leaves, the hint of smoke from a cozy fire.

Hãy suy nghĩ đến có một vài hương thơm thôi: món ăn bạn yêu mếm nhất, bông hoa, lá khô, làn khói mỏng dính từ một bếp lửa nóng cúng.

12. I left a very cozy tech job in Israel at a nice software company and I moved to new york to study animation.

(Cười) Tôi bỏ bài toán về technology rất hời ở Israel tại 1 công ty phần mềm và gửi đến thủ đô new york để học hoạt hình.

13. If we wish lớn stay mentally alert, sitting on a chair at a table or a desk may prove to be more effective than lying in bed or sitting in a cozy armchair.

Xem thêm: Bài 9 Trang 59 Sgk Hình Học 10, Giải Toán 10:

Nếu chúng ta muốn tỉnh giấc táo, ngồi học vị trí bàn có hiệu quả hơn nằm trên giường hoặc ngồi trong một ghế bành ấm cúng.