việc chia số bao gồm hai chữ số mang lại số gồm một chữ số toán lớp 3 bé được học tập cách tiến hành phép tính chia. Cùng tò mò bài học này cùng với circologiannibrera.com nhé!Bài học này circologiannibrera.com cung ứng cho những con các bước thực hiện việc chia số có hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số toán lớp 3, cùng rất đó là những dạng bài bác tập vận dụng. Để nắm chắc ghi nhớ lâu, những con cần tiếp tục ôn tập cần cù làm bài tập.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số lớp 3

1. Phân tách số bao gồm hai chữ số cho số bao gồm một chữ số

1.1. Hướng dẫn thực hiện phép chia

Ví dụ: triển khai phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

7 phân tách 5 được 1, viết 1;

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 phân tách 5 bởi 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0

Vậy 75 : 5 = 15

*

8 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bằng 2,

Hạ 4, được 24 chia 3 bằng 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 84 : 3 = 28

2. Một số lưu ý khi triển khai chia

Đặt tính theo đúng cột, đúng số, đúng địa điểm của số bị chia, số chia, thương.

Thực hiện nay phép tính tự trái sáng phải, từ bỏ cột hàng chục và hàng đối kháng vị.

Mỗi lần tính đều bắt buộc trải qua cha bước tính nhẩm: chia, nhân, trừ; những lần chia đều được 1 chữ số sinh hoạt thương

3. Bài xích tập thực hành - bao gồm lời giải

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Giải pháp làm

*

3.1.2. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 92 : 4

b) 65 : 5

c) 66 : 3

d) 70 : 2

3.1.3. Phương pháp giải

Đặt tính rồi tính ta có:

*

9 phân chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 được 8, 9 trừ 8 bởi 1

Hạ 2, được 12 chia 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

*

6 phân tách 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5; 6 trừ 5 bởi 1

Hạ 5, được 15 chia 5 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 15 trừ 15 bởi 0

*

6 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0

Hạ 6; 6 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0

*

7 phân chia 2 bởi 3; viết 3

3 nhân 2 bởi 6; 7 trừ 6 bằng 1

Hạ 0, được 10 chia 2 bằng 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

3.2. Dạng 2: vấn đề đố

3.2.1. Giải pháp làm

*

3.2.2. Bài bác tập

Bài 1: Mẹ có 18 trái cam, chị em chia mang đến Lan ⅓ số cam mà người mẹ có. Hỏi Lan có bao nhiêu trái cam?

Bài 2: Năm nay bà mẹ 34 tuổi, 6 năm nữa thì tuổi của Minh bằng ¼ tuổi của mẹ. Hỏi bây giờ Minh từng nào tuổi?

Bài 3: mỗi ngày Hải phải đi dạo tới trường với thời gian là ⅕ giờ. Hỏi thời gian mà Hải đi từ bỏ nhà đến lớp là từng nào phút?

3.2.3. Bí quyết giải

Bài 1:

Lan bao gồm số trái cam là:

18 : 3 = 6 (quả cam)

Vậy Lan được chị em cho 6 quả cam

Bài 2:

Tuổi của người mẹ 6 năm nữa là

34 + 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Minh 6 năm nữa là:

40 : 4 = 10 (tuổi)

Tuổi của Minh lúc này là:

10 - 6 = 4 (tuổi)

Vậy bây giờ Minh 4 tuổi

Bài 3:

Đổi 1 tiếng = 60 phút

Thời gian mà Hải đi tới trường là:

60 : 5 = 12 (phút)

Vậy Hải đi trường đoản cú nhà đến lớp hết 12 phút

3.3. Dạng 3: Tính quý giá biểu thức

3.3.1. Cách làm

*

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

a) 44 : 4 + 67

b) 96 : 3 - 27

c) 48 - 19 + 78 : 6

d) 90 : 5 - 6 + 21

Bài 2: Tính quý giá biểu thức sau

a) 55 : 5 x 7

b) 46 : 2 x 8

c) 35 : 5 : 7

d) 66 : 2 : 3

3.3.3. Giải pháp giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo sản phẩm tự nhân phân chia trước, cùng trừ sau ta có:

a) 44 : 4 + 67 = (44 : 4) + 67 = 11+ 67 = 78

b) 96 : 3 - 27 = (96 : 3) - 27 = 32 - 27 = 5

c) 48 - 19 + 78 : 6 = 48 - 19 + (78 : 6) = 48 - 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 - 6 + 21 = (90 : 5) - 6 + 21 = 18 - 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Bài 2:

Thực hiện nay phép tính theo sản phẩm tự tự trái sang bắt buộc ta có:

a) 55 : 5 x 7 = 11 x 7 = 77

b) 46 : 2 x 8 = 23 x 8 = 184

c) 35 : 5 : 7 = 7 : 7 = 1

d) 66 : 2 : 3 = 33 : 3 = 11

3.4. Dạng 4: tra cứu x

3.4.1. Phương pháp làm

*

3.4.2. Bài xích tập

Bài 1: tra cứu x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

c) 57 : x = 3

d) 82 : x = 2

Bài 2: kiếm tìm y biết

a) y x 5 = 95

b) y x 6 = 90

c) y x 7 = 91

d) y x 2 = 72

3.4.3. Phương pháp giải

Bài 1:

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

c) 57 : x = 3

x = 57 : 3

x = 19

d) 82 : x = 2

x = 82 : 2

x = 41

Bài 2:

a) y x 5 = 95

y = 95 : 5

y = 19

b) y x 6 = 90

y = 90 : 6

y = 15

c) y x 7 = 91

y = 91 : 7

y = 13

d) y x 2 = 72

y = 72 : 2

y = 36

4. Bài xích tập từ luyện (Bài tập không tồn tại lời giải)

4.1. Bài xích tập

Bài 1: triển khai tính sau

a) 81 : 3

b) 98 : 7

c) 96 : 4

d) 88 : 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 74 : 2 - 15

b) 99 : 3 + 39

c) 45 + 9 : 3

d) 89 - 48 : 4

e) 36 : 3 x 5

g) 56 : 4 : 7

Bài 3: Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 76kg gạo, ngày thứ hai bán tốt ¼ ngày sản phẩm nhất. Hỏi ngày thứ 2 bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Hoa vội được 45ngôi sao, Hà vội được 42 ngôi sao, Mai cũng gấp rất nhiều chỉ được ⅓ số ngôi sao của Hoa và Hà. Hỏi Mai cấp được bao nhiêu ngôi sao?

Bài 5: kiếm tìm x biết

a) 48 : x = 6

b) 77 : x = 7

c) 72 : x = 3

d) 34 : x = 2

Bài 6: tìm kiếm y biết

a) y x 5 =35

b) 8 x y = 80

c) y x 2 = 94

d) 6 x y = 54

4.2.

Xem thêm: Giải Bài 10.5 Sbt Vật Lý 9, Bài 5 Trang 28 Sbt Vật Lí 9

Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 27 b) 14 c) 24 d) 11

Bài 2

a) 22 b) 72 c) 48 d) 77 e)60 g) 2

Bài 3

Đáp án: 19kg gạo

Bài 4

Đáp án: 29 ngôi sao

Bài 5

a) x = 8

b) x = 11

c) x = 24

d) x = 17

Bài 6

a) y = 7

b) y = 10

c) y = 47

d) y = 9

Để học xuất sắc bài toán chia số gồm hai chữ số mang lại số gồm một chữ số toán lớp 3, con phải nắm vững chắc những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, luyện tập các bài tập. Phụ huynh hoàn toàn có thể theo dõi circologiannibrera.com để cập nhật những thông tin có ích nhé!