Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài

Lý thuyết Bảng đơn vị đo độ dài

*

Bài tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Đơn vị nào tiếp sau đây không nên là đơn vị chức năng đo độ dài?


A. Ki-lô-métB. MétC. LítD. đề-xi-mét

Câu 2:Số phù hợp để điền vào vị trí chấm: 1dm = .mm là?

A. 1B. 0C. 10D. 100

Câu 3:Kết trái phép tính 6dm + 14dm là:

A. 20dmB. 24dmC. 27dmD. 30dm

Câu 4:Số tương thích để điền vào chỗ chấm: 5dm3cm = .cm là?

A. 53B. 50C. 3D. 503

Câu 5: Chu vi tam giác bao gồm độ dài bố cạnh thứu tự là 4m, 3m2dm với 36dm là:

A. 100dmB. 110dmC. 108dmD. 120dm
Bài tập tự luận

Bài 1:Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

3m4cm = .cm2km = hm9dm4cm = cm6dm = .mm
5hm = m4m7dm = dm6m3cm = cm70cm = dm

Bài 2:Tính:

20dam + 13dam45hm 19hm170m + 15m
320cm 50cm16dm x 784dm : 3

Bài 3:Điền dấu , = phù hợp vào nơi chấm:

3dm4cm 30cm4hm5dam 50dam15dm 1m5dm
6m4cm600cm5dm4cm 54cm7m6cm 7m5cm

Lời giải bài tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CDAAC

Bài tập từ bỏ luận

Bài 1:

3m4cm = 304cm2km = 20hm9dm4cm = 94cm6dm = 600mm
5hm = 500m4m7dm = 47dm6m3cm = 603cm70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam45hm 19hm = 26hm170m + 15m = 185m
320cm 50cm = 270cm16dm x 7 = 112dm84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm4hm5dam 600cm5dm4cm = 54cm7m6cm > 7m5cm

Lý thuyết về Đo lường và đơn vị đo lường

*

1 nắm kỉ = 100 năm; một năm = 12 tháng; 1 tuần = 7 ngày; một ngày = 24 giờ; 1 giờ đồng hồ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo độ dài lớp 2

Bài 1.

1 giờ bởi 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng bao nhiêu phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Kim tiếng quay được một vòng thì kim phút quay được số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 3. Khắc ghi chữ để trước câu vấn đáp đúng:

2 giờ nửa tiếng < > 230 phút. Dấu tương thích điền vào ô trống là:

A. >

B.

a. 20kg = đôi mươi 000g

b. 36 tấn = 360 tạ

c. 1000g = 1 kg

d. 2000kg = 20 tạ

Bài 5.

a) 7 tuần tất cả số ngày là:

7 × 7 =49 (ngày)

b) 140 ngày thông qua số tuần là:

140 : 7 = 20 (tuần)

c) Ta có:

200 : 7 = 28 dư 4

Vậy 200 ngày bằng 28 tuần 4 ngày

Đáp số:

a) 49 ngày;

b) đôi mươi tuần;

c) 28 tuần 4 ngày.

Bài 6.

B. Hôm nay

Bài 7.

C. 4, 6, 9, 11

Bài 8.

a. 8m 5cm = 805cm

b. 5m 4dm = 54dm

c. 6km 4m = 6004m

d. 7cm 6mm = 76mm

Bài 9.

a. A) 8m 4dm = 84dm

b. 72 tấn 3 tạ = 723 tạ

c. 9m 15cm = 915cm

d. 5t 62 yến = 562 yến

e. 7km 6m = 7006m

f. 4 yến 9kg = 49kg

Bài 10.


Trong một năm dương lịch, hầu hết tháng dưới đây có 31 ngày: tháng 1, tháng 3, mon 5, tháng 7, mon 8, tháng 10, tháng 12.

Luyện tập bảng đơn vị chức năng đo độ dài

1.Viết số thích hợp vào địa điểm chấm (theo mẫu):

Cách làm cho :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu : 3m 2dm = 32dm

3m 2cm = . Cm

4m 7dm = . Dm

4m 7cm = . Cm

2.Tính :

a) 8dam + 5 dam = .57hm 25hm = .12km × 4 = .8dam + 5 dam = .8dam + 5 dam = .27mm : 3 = .

3.Điền >, , e) 10mm=1cm

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đại lượng với đo đại lượng

Bài 1:Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 2m 3dm, sợi dây đồ vật hai dài thêm hơn sợi dây đầu tiên 8dm. Hỏi nhì sợi dây rất dài bao nhiêu dm?

Bài 2:An cưa một khúc gỗ lâu năm thành các khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc gỗ không ra dài 7dm với An đang cưa 5 lần thì không còn khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ không cưa ban đầu của An dài từng nào mét?

Bài 3:Sợi dây trước tiên dài 480mm, gai dây máy hai dài bằng 1/3 sợi dây trước tiên và 50% sợi dây vật dụng 3. Hỏi tía sợi dây khá dài bao nhiêu milimet?

Bài 4:Có 1 quả cân 1kg với một quả cân 2kg, 1 cân nặng đĩa. Hỏi hoàn toàn có thể cân được nhiều nhất là từng nào kg gạo qua nhị lần cân?

Bài 5:Bao gạo đầu tiên nặng 25kg, bao lắp thêm hai nặng nề 38 kg. Hỏi đề xuất chuyển tự bao vật dụng hai sang trọng bao thứ nhất bao nhiêu kg để bao gạo lắp thêm hai chỉ nhỏ hơn bao trước tiên 3kg?

Bài 6:Có 7kg gạo, một cân đĩa, 1 quả cân 1kg. Làm cố kỉnh nào để duy nhất lần cân hoàn toàn có thể chia số gạo thành hai phần: một trong những phần 4kg và một trong những phần 3kg?

Bài 7:Toàn đố Minh: thời hạn từ đầu ngày đến hiện thời bằng 1/2 thời gian từ bây giờ đến hết ngày. Đố các bạn biết hiện giờ là mấy giờ? Em hãy giúp Minh trả lời thắc mắc của Toàn.

Bài 8:Ở một tháng nhì nào đó có 5 ngày công ty nhật. Hỏi ngày 28 của mon hai chính là ngày lắp thêm mấy?

Bài 9:Hiện nay bố 32 tuổi cấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố chỉ còn gấp 3 lần tuổi con?

Bài 10:Mẹ Na rước 80000 đồng đi chợ, bà bầu Na sở hữu thịt hết 32000 đồng, cài đặt cá không còn 14000 đồng, sở hữu rau hết 2000 đồng. Hỏi mẹ Na sót lại bao nhiêu tiền?

Bài 11:Bố tất cả hai tờ giấy một số loại 50000 đồng, tía mua sách không còn 32000 đồng, cài báo không còn 4000 đồng và cài đặt xăng hết 18000 đồng. Hỏi bố còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 12:Minh có 20000 đồng tất cả 6 tờ giấy bạc. Hỏi Minh hoàn toàn có thể có những loại giấy bội nghĩa nào?

Bài 13: tất cả 10 kg đường, một cân đĩa và hai quả cân các loại 1 kg với 5 kg. Làm gắng nào để qua một lần cân mang ra được 7 kilogam đường?


BÀI TOÁN VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

1. Điền số tương thích vào chỗ trống:

7 m = cm7 m = dm=.mm1 m 7cm =.cm
2 m = dm =.cm9 m = dm=.cm5 km 6 hm =.hm
5 km = dam=.m3 km = hm=.m7 km 8 dam =dam
7 hm = dam=.m6 m = mm9 m 8 dm = ..dm
4 km = hm = =m5000 m = ..km9 m 7 centimet = ..cm
8 hm = m80 hm = ..km7 dm 9 cm = cm
7 km = m7 00 dam =.km8 dm 7mm = mm

2. Tính :

32 m x 3 =..48 centimet : 2 =..45 dm + 28 dm =..
46 m : 2 =..96 dm : 3 =..36 m + 42 m =..
28 hm x 6 =..84 dam : 4 =..270 m + 45 m =..
47 km x 3 =..28 hm : 2 =..317 m 52 m =..
61 m x 4 =..48 hm : 2 =..21 m : 3 =..
28 dm x 6 =..63 cm : 3 =..45 dam : 5 =..
36 cm : 3 =..5 cm + 8 cm =..

Xem thêm: Bằng Cpa Là Gì - Những Điều Cần Biết Về Cpa

63 hm : 7 =..

3. Điền lốt ( = ) vào chố chấm:

3m 5 dm 35 dm8 km 7 hm .805 hm
3m 5 dm 3m8m 1 dm 80 dm
6 m 7 cm ..7 m8 centimet 9 milimet 89 mm
6 m 7 cm ..607 cm8 centimet 9 mm 809 mm
6 m 7cm ..670 cm8 centimet 9 milimet 7 centimet 9 mm
8 km 9km8 cm 9 milimet 890 mm
8 km 7 hm .85 hm8 km 7 hm .850 hm
*
*
*