Bạn đang xem: Bài tập về phương trình đường thẳng lớp 10

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
32260
*
12Download
Bạn vẫn xem tài liệu "Đề cưng cửng ôn tập về Phương trình con đường thẳng", để mua tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Clojure Là Gì ? Ngôn Ngữ Lập Ngôn Ngữ Lập Trình Hàm Bạn Nên Biết

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGA. TÓM TẮT LÝ THUYẾTDạngYếu tố đề nghị tìmCông thứcPhương trình tham sốPhương trình tổng quátPhương trình đoạn chắnd giảm Ox trên a,cắt Oy trên b (a, b không giống 0)GócTìm 2 VTPT hoặc 2 VTCP của 2 đ.thẳngKhoảng cáchTọa độ và Vị trí kha khá 2 đthẳng cắt những công thức đề xuất nhớ khácDạngYếu tố đã choCông thứcTọa độ véctơ với Độ dài đoạn thẳng cùng Tích vô hướngvà đưa VTCP về VTPThoặc đưa VTPT về VTCThoặc CÁC DẠNG CƠ BẢNDạng 1. Phương trình tham số - Phương trình tổng quátDạngHìnhPhương trình tham sốPhương trình tổng quátQua 2 điểm M, NNMTrung tuyến AMMCBĐường trung trực ICBACó thông số góc kSong tuy vậy với đtdMd’Vuông góc cùng với đtBÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 1. Lập phương trình tham số của đường thẳng d biết d:a) Đi qua và có VTCP b) Đi qua và gồm VTCP c) Đi qua nơi bắt đầu tọa độ O và tất cả VTCP d) Đi qua và tất cả VTCP e) Đi qua và tất cả VTPT f) Đi qua và gồm VTPT g) mang lại và điểm thỏa . Viết ptts đt trải qua và tất cả VTCP .Câu 2. Viết phương trình bao quát của mặt đường thẳng trong số trường phù hợp sau:a) Đi qua và gồm VTPT b) Đi qua và bao gồm VTPT c) Đi qua cội tọa độ O và bao gồm VTPT d) Đi qua và có VTPT e) Đi qua và gồm VTCP f) Đi qua và có VTCP g) cho và điểm thỏa . Viết pttq đt trải qua và tất cả VTCP .Câu 3. Viết phương trình tham số của mặt đường thẳng trong số trường phù hợp sau:a) Đi qua với .b) Đi qua cùng .c) Đi qua và cội tọa độ O.d) Đi qua và giảm trục hoành tại 3.e) Đi qua và cắt trục tung tại -2.f) cắt trục Ox tại và giảm Oy tại -5.Câu 4. Viết phương trình bao quát của con đường thẳng trong những trường hòa hợp sau:a) Đi qua và có hệ số góc .b) Đi qua cùng có hệ số góc .c) Đi qua và .d) Đi qua cùng .e) Đi qua và cắt trục tung trên -2.f) giảm trục Ox trên và cắt Oy trên 3.Câu 5. Mang lại tam giác gồm , , .a) Viết phương trình tham số cạnh ABb) Viết phương trình tổng thể cạnh BC.c) Viết phương trình tham số trung đường AM.d) Viết phương trình tổng thể đường cao BK.e) Viết pttq đường trung trực của cạnh BC.f) Viết ptts đường trung trực cạnh AC.Câu 6. Cho tam giác bao gồm , , .a) Viết phương trình tham số cạnh NPb) Viết phương trình bao quát cạnh MN.c) Viết phương trình tổng quát trung con đường MH.d) Viết phương trình tổng thể đường cao PK.e) Viết pttq đường trung trực của cạnh MP.f) Viết ptts đường trung trực cạnh MN.Câu 7. Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của mặt đường thẳng d trong các trường hợp sau:a) Đi qua và song song với b) Đi qua cùng vuông góc với c) Đi qua với vuông góc cùng với d) Đi qua và song song với .Dạng 2. Vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳngCho hai tuyến đường thẳng với hệ (*)Vị trí tương đốid1Hình ảnhTỉ sốSố nghiệm của hệ (*)Cắt nhaud2Có nghiệm duy nhấtSong songd1d2Vô nghiệmCắt nhaud2Vô số nghiệmBÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 8. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng và trong những trường vừa lòng sau:a) cùng b) và c) cùng d) và e) với f) và g) và h) với Dạng 3. Tính góc giữa hai đường thẳngHình ảnhCông thứcGóc giữa hai tuyến đường thẳngvà d1d2BÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 9. Tính góc giữa những cặp mặt đường thẳng sau:a) cùng b) cùng c) cùng d) và e) với f) với trục hoànhCâu 10. Mang đến và . Tìm kiếm m để:a) song song cùng với b) vuông góc với Dạng 4. Khoảng cách Yếu tố đã cóCông thứcKhoảng biện pháp giữa 2 điểm và khoảng cách từ một điểm đến đường thẳngĐiểm với BÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 11. Tính khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn đường thẳng trong các trường đúng theo dưới đây:a) và b) và c) với d) cùng Câu 12. Search tọa độ M thỏa: a) M nằm trong d: và bí quyết điểm một khoảng tầm bằng 5.b) M nằm trong d: và biện pháp điểm một khoảng chừng bằng .c) M nằm trên trục tung và biện pháp đường trực tiếp một khoảng chừng bằng 1.d) M nằm trong trục Ox và cách đường trực tiếp một khoảng chừng bằng 1.ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG III ĐỀ ICho tam giác ABC gồm góc A = 1200 , cạnh AC = 8, cạnh AB = 5.Tính cạnh BC.Tính góc C.Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Tính diện tích tam giác ABC.Câu 1: (3.0 điểm)Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang lại hai điểm A(1; -3); B(-5;1) và đường thẳng d: .1.Viết phương trình tham số, phương trình tổng thể của con đường thẳng đi qua hai điểm A, B.2.Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ K cho đường thẳng d.Câu 2: (3.0 điểm)Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang đến tam giác ABC có A(2;4); B(1;1); C(3;1).1.Viết phương trình bao quát của con đường trung tuyến đường AM của tam giác.2. Viết phương trình của con đường cao bh của tam giác.Câu 3: (2.0 điểm)Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang lại đường thẳng: . Tìm một điểm với một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng .Viết phương trình tổng quát của mặt đường thẳng .Câu 4 (2.0 điểm)Viết phương trình của con đường thẳng d trải qua A(1; -2) và tuy nhiên song với mặt đường thẳng : ................................................................................................ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG IIĐỀ IICâu 1: (3.0 điểm)Trong phương diện phẳng Oxy, mang đến hai điểm A(1; -2); B(3;2) và mặt đường thẳng d: .Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của mặt đường thẳng m trải qua hai điểm A, B.Gọi K là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Tính khoảng cách từ K mang lại đường thẳng d.Câu 2: (3.0 điểm)Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho tam giác ABC gồm A(2;1) ,B(1;-3),C(3;0)Viết phương trình bao quát của mặt đường trung tuyến đường AM của tam giác.Viết phương trình của mặt đường cao bh của tam giác.Câu 3: (2.0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, đến đường thẳng: . 1.Tìm một điểm cùng một vectơ chỉ phương của con đường thẳng .2.Viết phương trình bao quát của đường thẳng .Câu 4 (2.0 điểm)Viết phương trình của con đường thẳng d đi qua P(2; 1) và vuông góc với đường thẳng :