Hướng dẫn giải bài xích tập, bài thực hành thực tế trong bài 9: Sự dựa vào của điện trở vào vật tư làm dây dẫn - sách giáo khoa đồ lí 9. Tất cả các kiến thức triết lý và bài bác tập trong bài học kinh nghiệm này hồ hết được đáp án cẩn thận, bỏ ra tiết. Họ tham khảo nhằm học giỏi vật lí 9 bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn nhé.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 bài 9


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Điện trở của dây dẫn dựa vào vào vật tư làm dây dẫn.

2. Điện trở suất

Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một quãng dây dẫn hình trụ được thiết kế bằng vật tư đó tất cả chiều lâu năm 1m và bao gồm tiết diện là 1m2Điện trở suất kí hiệu là ρ (đọc là "rô")Đơn vị của điện trở suất là Ω.m (đọc là "ôm mét")Điện trở suất của vật tư càng nhỏ thì vật tư đó dẫn năng lượng điện càng tốt.Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thành phần với chiều lâu năm l của dây dẫn, tỉ trọng nghịch với máu diện của dây dẫn và phụ thuộc vào vật tư làm dây dẫn:
$R = ho . fracls$

II. GIẢI BÀI TẬP


Giải câu 1: Để xác minh sự phụ thuộc của điện trở...

Để xác minh sự dựa vào của điện trở vào vật tư làm dây dẫn thì phải thực hiện thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì?


Để khẳng định sự phụ thuộc vào của điện trở vào vật tư làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với những dây dẫn có đặc điểm: cùng chiều dài, thuộc tiết diện, khác đồ vật liệu.


Giải câu 2: phụ thuộc vào bảng 1, hãy tính năng lượng điện trở...

Dựa vào bảng 1, hãy tính năng lượng điện trở của đoạn dây dẫn constantan nhiều năm l = 1 m và bao gồm tiết diện là S = 1 mm2


Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) bao gồm trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được thiết kế bằng vật liệu đó có chiều nhiều năm 1m và có tiết diện là 1m2

=>Đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và tất cả tiết diện là S = 1 mm2 thì bao gồm điện trở 0,50.10-6.106 = 0,5 Ω


Giải câu 3: Để xây dựng cách làm tính năng lượng điện trở...

Để xây dựng phương pháp tính điện trở R của một quãng dây dẫn bao gồm chiều dài l, tất cả tiết diện S và làm cho bằng vật liệu có điện trở suất p, hãy tính theo các bước như bảng 2.


Giải câu 4: Tính năng lượng điện trở của đoạn dây đồng...

Tính điện trở của đoạn dây đồng lâu năm l = 4 m có tiết diện tròn, 2 lần bán kính d = 1 milimet (lấy π = 3,14).


Điện trở của đoạn dây đồng là

$R = ho.fracls = ho. fraclpi .r^2 = frac4.1,7.10^-83,14 . (0,5.10^-3)^2 = 0,087Omega$


Giải câu 5: tự bảng 1 hãy tính:...

Từ bảng 1 hãy tính:

Điện trở của sợi dây nhôm nhiều năm 2 m và gồm tiết diện 1 mm2.Điện trở của gai dây nikêlin nhiều năm 8m, tất cả tiết diện tròn và đường kính là 0,4 milimet (lấy π = 3,14).Điện trở của một dây ống đồng dài 400 m và có tiết diện 2 mm2. 

Điện trở của sợi dây nhôm là:

$R = ho.fracls = frac2,8.10^-8.21.10^-6 = 0,056Omega$

Điện trở của sợi dây nikêlin là:

$R = ho.fracls = ho. fraclpi .r^2 = frac8.0,4.10^-63,14 . (0,2.10^-3)^2 = 25,5Omega $

Điện trở của một dây ống đồng là:

$R = ho.fracls = frac400.1,7.10^-82.10^-6 = 3,4Omega$


Giải câu 6: Một tua dây tóc đèn điện làm bằng...

Một sợi dây tóc đèn điện làm bởi vonfram nghỉ ngơi 20oC bao gồm điện trở 25 Ω, gồm tiện diện tròn bán kính 0,01 mm. Hãy tính chiều nhiều năm của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 1 Mệnh Đề, Toán 10 Bài 1: Mệnh Đề


Chiều nhiều năm của dây tóc này là

$R = ho.fracls => l = fracR.s ho = frac25.3,14.(0,01.10^-3)^25,5.10^-8= 0,1428m$


Giải đồ dùng lí lớp 9, soạn bài vật lí lớp 9, làm bài xích tập bài thực hành vật lí 9. Ở đây, có kiến thức tất cả các bài học kinh nghiệm trong công tác sgk đồ lí lớp 9. Ko kể phần tổng phải chăng thuyết, các câu hỏi giữa bài, cuối bài học kinh nghiệm đều được giải dễ dàng hiểu, dễ dàng nhớ. Học viên muốn xem bài nào thì click vào tên bài tương ứng ở mục lục sau
Danh sách những môn học Lớp 9 được soạn theo sách giáo khoa new của bộ giáo dục đào tạo đào tạo. Kèm theo giải thuật sách bài xích tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.