*

*

Bài 7. Sự phụ thuộc vào của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Câu 1 trang 19 SBT thứ Lí 9 

Hai dây dẫn bằng nhôm bao gồm cùng huyết diện, một dây rất dài 2m gồm điện trở R1 và dây kia dài 6m bao gồm điện trở R2. Tính tỉ số R1/R2

Lời giải:

Do năng lượng điện trở tỉ trọng thuận với chiều lâu năm dây dẫn phải ta có: R1/R2 = I1/I2 =2/6. Vậy R1/R2 =1/3

Câu 2 trang 19 SBT vật Lí 9 

Một dây dẫn dài 120m được dùng làm quấn thành một cuộn dây. Lúc để hiệu điện cụ 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA

a) Tính điện trở cuộn dây

b) mỗi đoạn lâu năm 1m của dây dẫn này còn có điện trở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

l = 120m; U = 30V; I = 125mA = 0,125A

a) R = ?

b) l’= 1 m; R’ = ?

Lời giải:

a. Điện trở của cuộn dây là: 

*

b. Vị điện trở của dây dẫn xác suất thuận với chiều dài buộc phải mỗi đoạn dài l’= l m của dây dẫn gồm điện trở là:

R’ = R/l = 240/120 = 2Ω

Câu 3 trang 19 SBT đồ vật Lí 9 

Hình 7.1 màn biểu diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, máu diện đều, nhì điểm M và N phân tách dây dẫn AB thành tía đoạn dài bởi nhau: AM = MN = NB. Cho cái điện cường độ I chạy qua dây dẫn này.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 bài 7

*

a) Hãy cho thấy hiệu điện nạm UABbằng bao nhiêu lần hiệu điện nắm UMN.

b) Hãy so sánh hiệu điện nạm UANvà UMB

Lời giải:

a) bởi điện trở xác suất với chiều nhiều năm sợi dây phải ta có:

*

→ RAB = 3.RMN

→ UAB = I.RAB = I.RMN.3 = 3.UMN.

b)

*

→ UAN = I.RAN = I.RMB = UMB

Câu 4 trang 19 SBT vật Lí 9 

Một dây đồng nhiều năm l1 = 10m bao gồm điện trở R1 và một dây dẫn bởi nhôm nhiều năm l2 = 5m tất cả điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đấy là đúng khi đối chiếu R1 với R2?

A. R1= R2

B. R12

C. R1> 2R2

D. Ko đủ đk để so sánh R1 và R2

Lời giải:

Chọn D. Ko đủ điều kiện để đối chiếu R1 với R2 vì khi so sánh điện trở phụ thuộc vào chiều nhiều năm của dây dẫn ta buộc phải dây dẫn làm từ cùng 1 loại vật liệu và gồm tiết diện như nhau.

Câu 5 trang 19 SBT đồ dùng Lí 9 

Điện trở của dây dẫn không dựa vào vào nguyên tố nào bên dưới đây?

A. Vật tư làm dây dẫn

B. Khối lượng của dây dẫn

C. Chiều dài dây dẫn

D. Ngày tiết diện của dây dẫn

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào cân nặng của dây dẫn

Câu 6 trang 20 SBT đồ vật Lí 9 

Để tìm hiểu sự phụ thuộc của năng lượng điện trở dây đem vào chiều nhiều năm dây dẫn, phải phải khẳng định và so sánh điện trở các dây dẫn gồm những điểm sáng nào ?

A. Những dây dẫn này phải gồm cùng máu diện, được gia công từ và một vật liệu, nhưng gồm chiều nhiều năm khác nhau.

B. Những dây dẫn phải gồm cùng chiều dài, được làm từ và một vật liệu, nhưng có tiết diện không giống nhau.

C. Các dây dẫn phải bao gồm cùng chiều dài, thuộc tiết diện, nhưng được làm bằng những vật liệu không giống nhau

D. Các dây dẫn này phải được làm từ và một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Lời giải:

Chọn A. Những dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng bao gồm chiều lâu năm khác nhau

Câu 7 trang đôi mươi SBT đồ dùng Lí 9 

Dây tóc một bóng đèn khi không mắc vào mạch tất cả điện trở là 24Ω. Từng đoạn lâu năm 1cm của dây tóc nàu có điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc cảu đèn điện này.

Lời giải:

Cứ 1cm dây tóc tất cả điện trở là 1,5 Ω

x cm dây tóc tất cả điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Câu 8 trang 20 SBT đồ Lí 9 

Đường dây dẫn của mạng năng lượng điện trong một gia đình nếu nối dài liên tiếp với nhau sẽ sở hữu chiều dài tổng số là 500m với điện trở của mỗi đoạn bao gồm chiều lâu năm 1m của con đường dây này còn có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của cục bộ đường dây dẫn nối dài tiếp tục này.

Lời giải:

Cứ 1m dây bao gồm điện trở trung bình là 0,02Ω

500m dây có điện trở trung bình là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Câu 9 trang trăng tròn SBT thiết bị Lí 9 

Đoạn dây dẫn nối tự cột vào một mái ấm gia đình có chiều dài tổng số là 50m và có điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi từng đoạn lâu năm 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn bao gồm điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn gồm điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Câu 10 trang trăng tròn SBT trang bị Lí 9 

Người ta mong mỏi quấn một dây dẫn điện trở xung quanh một lõi sứ hình trụ tròn với đường kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn bao gồm điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này có bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng những vòng dây được cuốn sát nhau thành một lớp.

Lời giải:

Cứ 1 m dây dẫn bao gồm điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn có điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng một quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)

Câu 11 trang đôi mươi SBT vật Lí 9 

Có ngôi trường hợp bếp từ sử dụng dây nung là dây mayso bị đứt, ta có thể nối nơi dây đứt lại để thường xuyên sử dụng. Hỏi khi ấy điện trở của dây nung này với cường độ chiếc điện trải qua chỗ đó đổi khác như gắng nào đối với trước? vì sao? biết rằng hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhì đầu dây vẫn như trước.

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lí 8 Bài 5: Sự Cân Bằng Lực, Giải Sbt Vật Lí 8

Lời giải:

Khi ta nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng thì chiều lâu năm l của dây đã giảm

→ năng lượng điện trở R của dây đang giảm

Mặt không giống hiệu điện nuốm U đặt vào hai đâu dây không đổi nên cường độ dòng điện qua dây I = U/R sẽ tăng lên so cùng với trước.