Công thức nào sau đây không bắt buộc là công thức tính hiệu suất tiêu thụ điện năng p. Của đoạn mạch được mắc vào hiệu điện cố U, dòng điện chạy thông qua đó có cường độ I và điện trở nó là R?

A. P = U.I

B. P. = U/I

C. P = U2/R

D. Phường = I2R

Lời giải:

Chọn B. P. = U/I vì năng suất tiêu thụ năng lượng điện năng p. = U.I = I2R= U2/R nên đáp án B sai

Câu 2 trang 35 SBT vật Lí 9 

Trên một láng đèn gồm ghi 12V – 6W

a) đến biết chân thành và ý nghĩa của những số ghi này

b) Tính độ mạnh định nấc của cái điện chạy qua đèn

c) Tính điện trở của đèn khi đó

Lời giải:

a) Số 12V cho thấy hiệu điện vậy định mức đề xuất đặt vào nhị đầu đèn điện để đèn sáng sủa bình thường.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 bài 12

Số 6W cho thấy thêm công suất định mức của đèn.

b) độ mạnh định mức của cái điện chạy qua đèn là:

Ta có: p = U.I ⇒ I = P/U = 6/12 = 0.5A

c) Điện trở của đèn khi đó là: R = U2/P= 122/6 = 24Ω

Câu 3 trang 35 SBT trang bị Lí 9 

Có trường hợp, khi đèn điện bị đứt dây tóc, ta hoàn toàn có thể lắc cho hai đầu dây tóc ở phần bị đứt dính lại cùng nhau và có thể sử dụng bóng đèn này thêm một thời gian nữa. Hỏi lúc đó năng suất và độ sáng của trơn đèn lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn so với trước lúc dây tóc bị đứt? vì chưng sao?

Lời giải:

Khi bị đứt với được nối bám lại thì dây tóc của bóng đèn ngắn thêm trước đề nghị điện trở của dây tóc nhỏ tuổi hơn trước. Trong khi đó, hiệu điện nắm giữa nhị đầu dây tóc vẫn như trước đó nên công suất phường = U2/R sẽ to hơn. Do thế đèn sẽ sáng hơn so cùng với trước.

Câu 4 trang 35 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Trên hai bóng đèn gồm ghi 220V – 60W cùng 220V – 75W. Hiểu được dây tóc của hai đèn điện này đều bằng vonfam và tất cả tiết diện bằng nhau. Dây tóc của đèn nào có độ dài lớn hơn và to hơn bao nhiêu lần?

Lời giải:

Ta có: 

*
 

cho nên những khi hai dây tóc có tác dụng cùng một vật tư và tất cả tiết diện cân nhau thì day nào tất cả điện trở lớn hơn nữa thì sẽ lâu năm hơn

Mặt khác năng suất tiêu thụ trên năng lượng điện trở R là:

 

*

Cho nên lúc hai đèn vận động cùng hiệu điện cầm định nấc thì đèn nào có công suất lớn hơn sẽ gồm điện trở nhỏ tuổi hơn.

Vậy, đèn 2 tất cả điện trở bé dại hơn bắt buộc dây tóc đèn 2 nhỏ hơn dây tóc đèn 1

Ta có:

*

(vì U1 = U2 = 220V)

Vậy dây tóc của bòng đèn 60W sẽ dài hơn nữa và dài thêm hơn nữa 1,25 lần.

Câu 5 trang 35 SBT trang bị Lí 9 

Trên một nồi cơm trắng điện tất cả ghi 220V – 528W

a) Tính độ mạnh định nút của dòng điện chạy qua dây nung của nồi

b) Tính điện trở dây nung của nồi lúc nồi đang vận động bình thường

Lời giải:

a) cường độ định nấc của chiếc điện chạy qua dây nung của nồi là:

Ta có: p = UI ⇒ I = P/U = 528/220 = 2,4A

b) Điện trở của dây nung khi nồi sẽ hoạt động thông thường là:

R = U/I = 220/2,4 = 91,7Ω

Câu 6 trang 35 SBT thứ Lí 9 

Mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 60W vào ổ lấy điện gồm hiệu điện rứa 110V. Nhận định rằng điện trở của dây tóc bóng đèn không phụ thuộc vào vào nhiệt độ, tính hiệu suất của đèn điện khi đó?

Lời giải:

Công thức tính công suất: phường = U2 / Rđèn

⇒ Rđèn = U2 / p = 2202 / 60 = 806,67 Ω

Vì năng lượng điện trở R của đèn ko đổi, nên những khi mắc đèn vào hiệu điện vậy 110V thì đèn chạy cùng với công suất:

P = U2 / Rđèn = 1102 / 806,67 = 15W

Cách 2:

- phương pháp tính công suất: p = U2 / Rđèn ⇒ p tỉ lệ thuận cùng với U2

- Theo đề bài: đèn có công suất 60W khi mắc đèn vào hiệu điện vậy 220V và công suất của đèn không thay đổi.

Do kia khi mắc đèn vào hiệu điện nuốm 110V (ta thấy hiệu điện thế giảm 220 : 110 = 2 lần) nên năng suất đèn sẽ bớt 22 = 4 lần.

⇒ công suất của đèn là: p. = 60 : 4 = 15W

Câu 7 trang 35 SBT đồ gia dụng Lí 9

Ở công trường xây dựng có sử dụng một thứ nâng để nâng khối vật tư có trọng lượng 2000N lên tới mức độ cao 15m trong thời gian 40 giây. Buộc phải dùng động cơ điện có năng suất nào dưới đấy là thích hợp mang lại máy nâng này.

A. 120kW

B. 0,8kW

C. 75W

D. 7,5kW

Tóm tắt:

Trọng lượng phường = 2000N; h = 15m; t = 40s

Công suất ℘ = ?

Lời giải:

Chọn câu B.

Công suất của sản phẩm nâng là:

*

Nếu bỏ qua hiệu suất hao phí, để nâng được đồ vật trên thì phải dùng hộp động cơ điện có công suất ℘ ≥ 0,75kW

→ Công suất cân xứng cho sản phẩm nâng là: ℘ = 0,8kW

Câu 8 trang 36 SBT đồ dùng Lí 9

Công suất điện của một quãng mạch có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A. Là năng lượng của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó

B. Là điện năng cơ mà đoạn mạch kia tiêu thụ trong một đơn vị chức năng thời gian

C. Là mức độ to gan yếu của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó

D. Là những loại chức năng mà mẫu điện tạo ra ở trong phần mạch

Lời giải:

Chọn B. Năng suất điện của một quãng mạch là điện năng cơ mà đoạn mạch kia tiêu thụ vào một đơn vị thời gian.

Câu 9 trang 36 SBT đồ vật Lí 9

Một bếp điện có điện trở R được mắc vào hiệu điện vắt U thì cái điện chạy qua nó bao gồm cường độ I. Lúc đó năng suất của nhà bếp là p Công thức tính phường nào dưới đây không đúng?

A. P. = U2R

B. Phường = U2/ R

C. P. = I2R

D. P. = UI

Lời giải:

Chọn A. P = U2R vì hiệu suất tiêu thụ điện năng phường = U.I = I2R = U2/R nên phường = U2.R là công thức không đúng.

Câu 10 trang 36 SBT thứ Lí 9

Có hai điện trở R1 và R2 = 2R1 được mắc song song vào một trong những hiệu điện thay không đổi. Năng suất điện P1, P2 tương ứng hai điện trở này còn có mối dục tình nào bên dưới đây?

A. P1= P2

B. P2= 2P1

C. P1= 2P2

D. P1= 4P2

Lời giải:

Chọn C. P1 = 2P2

*

Câu 11 trang 36 SBT vật Lí 9

Trên nhiều công cụ điện trong mái ấm gia đình thường bao gồm ghi 220V cùng số oát (W). Số oát này có ý nghĩa sâu sắc gì.

A. Hiệu suất tiêu thụ điện của phương tiện khi nó được sử dụng với rất nhiều hiệu điện thế bé dại hơn 220V

B. Năng suất tiêu thụ năng lượng điện của mức sử dụng khi nó được thực hiện với đúng hiệu điện cố gắng 220V

C. Công mà mẫu điện tiến hành trong một phút khi biện pháp này sử dụng với đúng hiệu điện ráng 220V

D. Điện năng mà pháp luật tiêu thụ trong một giờ lúc nó thực hiện đúng với hiệu điện nỗ lực 220V

Lời giải:

Chọn B. Năng suất tiêu thụ năng lượng điện của điều khoản khi nó được sử dụng với đúng hiệu năng lượng điện thế

Câu 12 trang 36 SBT đồ dùng Lí 9

Trên nhẵn đèn có ghi 6V – 3W. Lúc đèn sáng thông thường thì cái điện chạy qua đèn gồm cường độ là bao nhiêu.?

A. 18A

B. 3A

C. 2A

D. 0,5A

Lời giải:

Chọn D. 0,5A

Khi đèn sáng thông thường thì mẫu điện chạy qua đèn bao gồm cường độ là: I = P/U = 3/6 = 0,5A

Câu 13 trang 37 SBT đồ dùng Lí 9

Trên một bàn là tất cả ghi 220V – 1100W. Lúc bàn là này hoạt động thông thường thì nó tất cả điện trở là bao nhiêu.?

A. 0,2Ω

B. 5Ω

C. 44Ω

D. 5500Ω

Tóm tắt:

U = 220V; phường = 1100W; R = ?

Lời giải:

Chọn C

Áp dụng công thức: 

*

Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó bao gồm điện trở là:

*

Câu 14 trang 37 SBT đồ Lí 9

Trên bóng đèn Đ1 có ghi 220 – 100W, trên bóng đèn, Đ2 có ghi 220V – 25W. Những lúc sáng bình thường, năng lượng điện trở tương ứng R1 và R2 của dây tóc trơn đèn này có mối quan tiền hệ thế nào dưới đây?

A. R1= 4R2

B. 4R1= R2

C. R1= 16R2

D. 16R1= R2

Tóm tắt:

U = U1 = U2 = 220V; P1 = 100W; P2 = 25W; R1 = ? R2

Lời giải:

Chọn B. 4R1 = R2

Áp dụng công thức:

*

Khi đèn sáng bình thường thì năng lượng điện trở của nhì đèn theo lần lượt là:

*

Ta có tỷ lệ: 

*

Câu 15 trang 37 SBT trang bị Lí 9

Trên hai bóng đèn dây tóc Đ1 và Đ2 có ghi số tương ứng là 3V – 1,2W cùng 6V – 6W. Nên mắc nhị đèn này cùng với một trở nên trở vào hiệu điện cụ U = 9V nhằm hai đèn điện này sáng bình thường

a) Vẽ sơ đồ mạch điện vừa lòng yêu mong nói trên và lý giải tại sao lúc đó hai nhẵn đèn hoàn toàn có thể sáng

b) Tính điện trở của mỗi bóng đèn và của đổi mới trở lúc đó

c) Tính năng suất điện của biến hóa trở lúc đó

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 3V; Pđm1 = P1 = 1,2W;

Đèn 2: Uđm2 = U2 = 6V, Pđm2 = P2 = 6W; U = 9V

a) Vẽ sơ đồ gia dụng mạch điện; giải thích?

b) R1= ? R2= ?

c) Pbếp= Pb= ?

Lời giải:

a) bởi vì Uđm1+ Uđm2= 3 + 6 = 9V = U cần mắc đèn điện Đ1 tiếp nối với đèn Đ2

Mặt khác cường độ mẫu điện định mức qua nhị đèn theo thứ tự là:

*

Ta thấy I2 > I1 nên nhằm hai đèn sáng bình thường thì buộc phải mắc Rb tuy vậy song cùng với đèn Đ1 như hình vẽ.

*

b) vì chưng đèn 1 song song với vươn lên là trở bắt buộc U1= Ub= 3V với I1 + Ib = I2 = I

→ Ib = I2 – I1 = 1 – 0,4 = 0,6A

Điện trở của từng đèn và trở nên trở khi đó:

*

c) hiệu suất của thay đổi trở khí đó: Pb= Ub.Ib = 3.0,6 = 1,8W

Câu 16 trang 37 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm các dụng cầm cố điện mắc tiếp liền hay mắc tuy nhiên song thì hiệu suất điện của đoạn mạch bằng tổng công suất điện của các dụng vắt mắc trong mạch

Lời giải:

Trường thích hợp 1: các phương pháp mắc nối tiếp

Giả sử tất cả n mức sử dụng mắc nối tiếp với nhau vào nguồn tích điện U. Khi đó cường độ mẫu điện qua mạch là I.

Hiệu điện cầm cố giữa hai đầu mỗi điều khoản lần lượt là: U1, U2, ..., Un

Cường độ loại điện chạy trong những dụng ráng lần lượt là: I1, I2, ..., In

Vì những dụng nỗ lực ghép thông suốt nên ta có:

U = U1 + U2 + ...+ Un và I = I1 = I2 =... = In

Công suất toàn mạch là:

P = U.I = (U1 + U2 + ...+ Un).I = I.U1 + I.U2 + ...+ I.Un (1)

Công suất trên mỗi nguyên lý điện thứu tự là: P1 = U1.I1; P2 = U2.I2; ...; Pn = Un.In

Vì I = I1 = I2 =... = In nên P1 = U1.I; P2 = U2.I; ...; Pn = Un.I (2)

Câu 17 trang 37 SBT trang bị Lí 9 

Trên đèn điện dây tóc Đ1 có ghi 220V – 100W, trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V – 75W.

Xem thêm: Ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Ôn Tập Chương 1 Toán Hình 10

a) Mắc song song hai đèn điện này vào hiệu điện ráng 220V. Tính năng suất của đoạn mạch song song này và cường độ chiếc điện mạch chính.

b) Mắc nhị đèn trên dây nối tiếp với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện nắm 220V. Tính hiệu điện nắm giữa hai đầu từng đèn và hiệu suất điện của đoạn mạch tiếp liền này cho rằng điện trở của từng đèn khi đó bằng một nửa điện trở của đèn kia khi sáng sủa bình thường