Tam giác đồng dạng là trong số những dạng toán hình quan liêu trọng, là dạng toán cơ bản trong công tác toán Hình học. Những bài toán tam giác đồng dạng thường xuất hiện thêm trong các bài kiểm tra và thi học kì. Bây giờ Kiến xin gửi đến các bạn 10 câu bài bác tập trắc nghiệm về tam giác đồng dạng và được đặt theo hướng dẫn giải bỏ ra tiết. Các bạn hãy đón coi nhé

I. Bài tập về những trường vừa lòng đồng dạng của tam giác

Bài 1:Cho tam giác vuông ABC và tam giác tất cả góc vuông nghỉ ngơi A, gồm AH là con đường cao của tam giác ABC và cắt BC, phân tách cạnh huyền BC thành nhì đoạn bh = 4cm cùng đoạn HC = 9cm. Vậy diện tích của tam giác ABC sẽ bởi bao nhiêu?

SABC= 39cm2 SABC= 36cm2 SABC= 78cm2SABC= 18cm2

bài xích 2:Cho Δ ABC cùng Δ MNP cógóc A =góc M=900,

*
=
*
thì?

Δ ABC ∼ Δ PMN

Δ ABC ∼ Δ NMP

Δ ABC ∼ Δ MNP

Δ ABC ∼ Δ MPN

Bài 3:Cho 2 tam giác đồng dạng cùng nhau thì: hãy chọn phát biểu sai trong số phát biểu dưới đây?

*

Bài 4: có 2 tam giác ABC và tam giác DEF bao gồm góc A = góc D= 900, các cạnh sau bao gồm AB = 3cm, BC = 5cm,EF = 10cm, DF = 6cm.Hãy lựa chọn phát biểu đúng trong số phát biểu bên dưới đây?

Δ ABC ∼ Δ DEFΔ ABC ∼ Δ EDFΔ ABC ∼ Δ DFEΔ ABC ∼ Δ FDE

Bài 5:Cho một tam giác ABC có những cạnh tương xứng AB = 3cm; AC = 4cm với BC = 5cm. Tam giác MNP là một trong tam giác vuông và vuông trên M bao gồm MN = 6cm; MP = 8cm. Hãy kiểm tra xác minh sai làm sao là xác minh sai

Tam giác ABC là tam giác vuông làm việc CΔ ABC với ΔMNP chắc chắn sẽ đồng dạng với nhauNP = 10 cmMP=8

Bài 6:Cho tam giác ABC là 1 tam giác vuông và có góc vuông tại A, kẻ AH xuống cạnh BC cùng vuông góc BC. Tìm kiếm tam giác nào rất có thể đồng dạng cùng với tam giác ABC?

ΔHAC ΔAHCΔAHB ΔABH bài xích 7: cho tam giác ABC là 1 trong tam giác vuông và bao gồm góc vuông tại A, kẻ AH xuống h BC cùng vuông góc BC. Biết giá trị 2 đoạn bảo hành = 25 với HC = 36. Tính AH?18cm 25cm20cm 32cm

Bài 8:Cho tam giác ABC là một tam giác vuông và gồm góc vuông trên A, kẻ AH xuống cạnh BC cùng vuông góc BC. Biết BC = 20cm, AC = 12cm. Tính BH?

12cm 12,5cm15cm 12,8cm

bài xích 9: cho tam giác ABC là 1 trong tam giác vuông và gồm góc vuông tại A, kẻ AH xuống cạnh BC cùng vuông góc BC. Biết AH = 6cm, bảo hành = 3cm. Tính AC?

*

Bài 10:Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm . Tam giác MNP đồng dạng cùng với tam giác ABC và diện tích tam giác MNP là 96cm2. Tính độ dài các cạnh của tam giác MNP?

9cm, 12cm, 15cm12cm, 16cm ; 20cm6cm, 8cm, 10cm

Đáp án khác

II. Giải bài tập về các trường hợp đồng dạng của tam giác

Bài 1:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Sử dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông ta đã có

*

Vậy SABC= AB.AC = .

Bạn đang xem: Bài tập tam giác đồng dạng có lời giải

*
(13) .
*
(13) = 39( cm2)

Chọn đáp án A.

Bài 2:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

*

⇒ Δ ABC ∼ Δ MNP ( cạnh - góc – cạnh )

Chọn câu trả lời C.

Bài 3:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

*

Chọn giải đáp D.

Bài 4:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

*

⇒ Δ ABC ∼ Δ DFE ( cạnh - góc – cạnh )

Chọn lời giải C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có: AB2+ AC2= BC2( 32+ 42= 52= 25)

Vậy tam giác ABC đã là tam giác vuông cùng vuông tại A

Xét Δ ABC với Δ MNP có:

*

Suy ra: Δ ABC với ΔMNP là 2 tam giác rượu cồn dạng với nhau

Sử dụng địng lí Pyta go vào tam giác MNP ta được:

NP2= MN2+ MP2= 62+ 82= 100 bắt buộc NP = 10cm

Chọn câu trả lời A

Bài 6:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Xét ΔABC với ΔHAC có:

*

Vậy ΔABC với ΔHAC là 2 tam giác đồng dạng( g.g)

Chọn giải đáp A

Bài 7:

Xét ΔAHB cùng ΔCHA có:

*

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Sử dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông ta được:

BC2= AB2+ AC2suy ra: AB2= BC2- AC2= 202- 122= 256

Nên AB = 16cm

* Xét 2 tam giác AHB cùng tam giác CAB có:

*

Chọn lời giải D

Bài 9:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

*

Chọn giải đáp C

Bài 10:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có: AB2+ AC2= BC2(32+ 42= 52)

Vậy phía trên la tam giác vuông sống A.

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 9 Bài 9 - Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 9

Diện tích tam giác ABC là:

*

Chọn lời giải B

Bài tập tam giác đồng dạng có nhiều kiểu bài bác khác nhau, dễ nặng nề rất phổ biến vì vậy nó là 1 dạng toán rất đặc trưng để phát triển lên những việc khác. Tam giác đồng dạng thường mở ra ở các bài kiểm tra, thi học kì và có khi là thi giỏi nghiệp. Các bạn hãy có tác dụng kỹ với học kỹ phần này nhé , ý muốn rằng những bài tập trên để giúp ích nhiều cho những bạn. Chúc chúng ta đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, học tập kì sắp đến tới.