Nhân đơn thức với đa thức là dạng toán cơ bản của chương trình kiến thức Toán 8. Để có thể học môn tốt môn Toán 8, các bạn học sinh cần nắm vững dạng toán này. Đây là dạng toán đơn giản nhưng yêu cầu các bạn học sinh cần tập trung, cẩn trọng trong áp dụng. Vì vậy hôm nay, circologiannibrera.com sẽ đem đến cho các bạn những kiến thức trọng tâm nhất về toán 8 nhân đơn thức với đa thức để mọi người có thể nắm vững.

Bạn đang xem: Bài tập nhân đơn thức với đa thức


*
*
*
*
Bài tập thực hành và lời giải chi tiết

Bài 1. Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – 1/2);

b) (3xy – x2 + y). 2/3x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết:

a) x2(5x3 – x –1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)

= 5x5 – x3 – 1/2x2

b) (3xy – x2 + y).2/3x2y = 2/3x2y. 3xy +2/3x2y. (- x2) + 2/3x2y. y

= 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x

= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.

Bài 2.

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = -6 và y = 8;b) x(x2 – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) tại x =1/2 và y = -100.

Xem thêm: Phần Mềm Pms Là Gì ? Tầm Quan Trọng Của Hệ Thống Pms Năm 2021

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết;

a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2 – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx = – 2xy

Với x =1/2, y = -100 biểu thức có giá trị là -2 . 1/2. (-100) = 100.

Lời kết

Trên đây là một số kiến thức cơ bản về cách tính nhân đơn thức với đa thức mà circologiannibrera.com muốn gửi đến cho các bạn học sinh với hy vọng sẽ giúp các bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức về cách giải những bài toán này hơn. Nếu các bạn còn muốn tìm hiểu thêm các cách tính khác về kiến thức môn toán thì hay truy cập ngay vào websit của chúng tôi để tìm hiểu nhé!