... ABCD.Trên các cạnh AC,BC,BD lần lợt mang các điểm M,N,K. Tìm kiếm các giao điểm sau: a) CD (MNK) b)AD (MNK)2.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC,BC lần lợt rước các điểm M,N,P.Tìm các giao ... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD tất cả ABCD là hình vuông cạnh a. Đờng cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt mặt của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích s toàn phần hình chóp ... Của hình chóp với khía cạnh phẳng (ADM).Tính diện tích s thiết diện c)Thiết diện phân tách hình chóp có tác dụng hai hình đa diện,tính thể tích các khối nhiều diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC gồm đáy với mặt bên SAB là các...


Bạn đang xem: Bài tập hình học không gian 11 nâng cao

*

*

*

... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD tất cả ABCD là hình vuông cạnh a.Đường cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích s toàn phần hình chóp ... Của hình chóp với mặt phẳng (ADM).Tính diện tích s thiết diện c)Thiết diện phân chia hình chóp làm cho hai hình đa diện,tính thể tích các khối đa diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC gồm đáy và mặt mặt SAB là các ... Con đường cao SH của hình chóp đối xứng với trung ương O của lòng qua cạnh ABa)Chứng minh rằng các mặt mặt SAC cùng SBC là các tam giác vuôngb)Tính diện tích s toàn phần của hình chóp S.ABCc)Tính góc thân các...
*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Học Toán Lớp 5 Vnen Bài 106: Em Ôn Lại Những Gì Đã Học

... S.ABCD. Bài 111 : cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mang đến SA(ABCD). Biết SA = 2a, AB = a,BC = 3a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC. Bài bác 112 : cho khối chóp S. ABCD, tất cả đáy ABCD là hình ... 140: mang lại hình chóp tứ giác đề S.ABCD, toàn bộ các cạnh đều bởi a.a. Tính thể tích hình chóp S.ABCD.b. Tính khoảng cách từ tâm mặt đáy ABCD cho các mặt mặt của hình chóp.Bi 141: đến hình vuông ... Tích hình chóp S.ABCD theo a và. Bài xích 101: mang lại hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có chiều cao bởi a hai tuyến phố thẳng AB’ cùng BC’ vuông góc với nhau.Tính thể tích hình lăng trụ kia theo a. Bài xích 102: mang lại hình...