câu hỏi 1 trang 21 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 1 trang 21 SGK Hình học 10. Hãy tìm biện pháp xác định vị trí quân xe với quân mã bên trên bàn cờ vua (h.1.21)....

Bạn đang xem: Bài tập hệ trục tọa độ lớp 10

Xem giải mã


câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 2 trang 22 SGK Hình học tập 10. Hãy phân tích những vectơ ...

Xem giải thuật


câu hỏi 3 trang 24 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 3 trang 24 SGK Hình học 10. Kiếm tìm tọa độ của những điểm A, B, C vào hình 1.26....

Xem lời giải


thắc mắc 4 trang 24 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 4 trang 24 SGK Hình học 10. Hãy minh chứng công thức trên....

Xem lời giải


câu hỏi 5 trang 25 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 5 trang 25 SGK Hình học tập 10. Hotline G là trung tâm của tam giác ABC...

Xem giải thuật


bài bác 2 trang 26 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 2 trang 26 SGK Hình học tập 10. Trong khía cạnh phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng tuyệt sai?

Xem lời giải


bài bác 3 trang 26 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 3 trang 26 SGK Hình học tập 10. Tìm kiếm tọa độ của các vec tơ sau:

Xem giải thuật


bài bác 4 trang 26 sgk hình học lớp 10

Trong phương diện phẳng Oxy. Các xác định sau đúng tuyệt sai?

Xem giải mã


bài bác 5 trang 27 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài xích 5 trang 27 (Hệ trục tọa độ) SGK Hình học tập 10. Trong số mặt phẳng Oxy đến điểm...

Xem giải mã


bài 6 trang 27 sgk hình học tập lớp 10

Cho hình bình hành ABCD gồm A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

Xem giải mã


bài bác 7 trang 27 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 7 trang 27 SGK Hình học 10. Những điểm A"(-4; 1), B"(2;4), C(2, -2) thứu tự là trung điểm của những cạnh BC, CA với AB của tam giác ABC.

Xem thêm: Bất Đẳng Thức Côsi (Cauchy) Và Bài Tập Bất Đẳng Thức Cosi Lớp 10 Có File Word

Xem lời giải


bài 8 trang 27 sgk hình học lớp 10

Giải bài 8 trang 27 SGK Hình học tập 10. Hãy so sánh vectơ

Xem giải mã


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.