Giải bài bác 9.5 trang 24 SBT vật lý 9. Một cuộn dây dẫn bằng đồng nguyên khối với trọng lượng của dây dẫn là 0,5kg với dây dẫn bao gồm tiết diện 1mm2.


Bạn đang xem: Bài 9.5 sbt vật lý 9

Hướng dẫn giải

*


+ thực hiện biểu thức tính năng lượng điện trở: (R=dfrac ho.lS).

+ thực hiện biểu thức tính khối lượng: (m=V.D)


(eqalign& m = 0,5kg cr & S = 1mm^2 = 1.10^ - 6m^2 cr & D = 8900kg/m^3 cr & ho = 1,7.10^ - 8Omega .m cr & a),,l = ?m cr & b),R = ?Omega cr )


a) Chiều lâu năm dây dẫn là: (l = dfracVS = dfracD.VD.S = dfracmD extS = dfrac0,58900.1.10^ - 6 approx 56,18m)

b) Điện trở của dây là: (R = ho dfraclS = 1,7.10^ - 8.dfrac56,181.10^ - 6 approx 1Omega )


Giải sách bài xích tập vật lí 9 , giải tất cả thắc mắc từ bài xích tập, lý thuyết, công thức những chương, bài cụ thể với phương pháp giải nhanh và ngăn nắp nhất


Xem thêm: Toán 12 Nâng Cao - Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao

CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

Chương III. Quang quẻ HỌC

CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG


Danh sách những môn học tập Lớp 9 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục và đào tạo đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài xích tập, sách giáo khoa, đề kiểm soát 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 với học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, cụ thể dễ hiểu.