Cho tam giác (ABC) biết cạnh (a = 137,5cm; widehatB = 83^0, , widehatC = 57^0.) Tính góc (A,) bán kính (R) của đường tròn nước ngoài tiếp, cạnh (b) cùng (c) của tam giác.
Bạn đang xem: Bài 8 trang 59 sgk hình học 10

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) Tổng cha góc vào một tam giác: (widehatA+widehatB+widehatC=180^0. )

+) Định lý hàm số sin ( dfracasin A=dfracbsin B=dfraccsin C.)


Lời giải đưa ra tiết

Ta có: (widehatA = 180^0- (widehatB+ widehatC) = 40^0)

(dfracasin A = 2R) ( Leftrightarrow R = dfraca2sin A = dfrac137,52sin 40^0 approx 106,96)

Áp dụng định lí (sin):

(dfracasin A = dfracbsin B = dfraccsin C), ta có:

(b =dfraca sin Bsin A= dfrac137,5.sin83^0sin40^0 ≈ 212,31cm.)

(c =dfraca sin Csin A= dfrac137,5.sin57^0sin40^0 ≈ 179,40cm.)

circologiannibrera.com 


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp circologiannibrera.com
Xem thêm: Giải Toán 10 Hàm Số Bậc Hai, Giải Toán 10 Bài 3: Hàm Số Bậc Hai

Cảm ơn bạn đã sử dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.