Cho mệnh đề chứa trở nên P(x) cùng với (xin X) . Mệnh đề lấp định của mệnh đề (exists xin X:Pleft( x ight)) là: (forall xin X:overlinePleft( x ight))

Cho mệnh đề chứa biến hóa P(x) cùng với (xin X). Mệnh đề đậy định của mệnh đề (forall xin X:Pleft( x ight)) là: (exists xin X:overlinePleft( x ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

P: (∀n ∈ mathbb N): (n) chia hết mang đến (n)

(overline phường ): (exists n in mathbb N:n) không phân tách hết mang đến (n).

Bạn đang xem: Bài 7 trang 10 sgk toán 10

Mệnh đề này đúng bởi vì tồn tại số (n=0 ∈ mathbb N) mà lại (0) không chia được cho (0)


LG b

(∃x ∈ mathbb Q): (x^2=2);

Lời giải bỏ ra tiết:

P: (∃x ∈ mathbb Q): (x^2=2)

(overline p. ):(forall x in Q:x^2 e 2)

Phát biểu bằng lời: "Bình phương của phần nhiều số hữu tỉ đều là một số trong những khác (2)".

Mệnh đề này đúng vị chỉ bao gồm hai số thực tất cả bình phương bởi 2 sẽ là ( pm sqrt 2 ). Tuy vậy hai số đó lại là số vô tỉ chứ chưa hẳn số hữu tỉ.

Vậy phần lớn số hữu tỉ thì đều phải sở hữu bình phương không giống 2.

Xem thêm: Google Cloud Platform Là Gì, Một Vài Dịch Vụ Nổi Bật Của Google Cloud


LG c

(∀x ∈ mathbb R): (x3x = x^2 + 1 Leftrightarrow x^2 - 3x + 1 = 0\Delta = 3^2 - 4.1 = 5 > 0\ Rightarrow x_1,2 = frac3 pm sqrt 5 2endarray)

Do đó với (x=dfrac3pmsqrt52) ta có:

(3. left (dfrac3pmsqrt52 ight ))=(left (dfrac3pmsqrt52 ight )^2+1).

circologiannibrera.com*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp circologiannibrera.com
Cảm ơn bạn đã sử dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?