Giải bài xích 66 : luyện tập về tính diện tích phần vận động thực hành trang 23, 24 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu


Câu 1

Em nghe thầy/cô giáo gợi ý :

Cả lớp ra ngoài lớp học, lựa chọn 1 mảnh khu đất (vườn hoa, sân trường,...) rồi tính diện tích s mảnh đất sẽ chọn bằng cách chia mảnh đất thành những hình đã hiểu cách thức tính diện tích.

Bạn đang xem: Bài 66 luyện tập về tính diện tích

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất nền đã mang lại thành những hình bé dại rồi tính diện tích các hình đó. Diện tích s mảnh đất bằng tổng diện tích các hình nhỏ.

- Áp dụng phương pháp tính diện tích các dường như :

+) diện tích hình chữ nhật = chiều nhiều năm × chiều rộng.

+) Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ví dụ :

Vườn hoa có ngoài ra sau :

*

Đo và phân chia ra những hình ta được :

*

• AB = HG = 15m; • AH = BG = 24m

• CD = GE = 12m; • DE = CG = 8m

Từ tác dụng đo được, ta tiến hành tính diện tích những hình chữ nhật trên.

Diện tích hình chữ nhật ABGH là : 

24 × 15 = 360 (m2)

Diện tích hình chữ nhật CDEG là : 

12 × 8 = 96 (m2)

Diện tích của sân vườn hoa là :

360 + 96 = 456 (m2)

Đáp số: 456m2. 


Câu 2

a) đàm đạo cách tính diện tích s mảnh đất có form size theo hình mẫu vẽ sau :

*

b) Đọc kĩ văn bản sau cùng giải thích cho chính mình nghe :

Ta rất có thể thực hiện như sau :

i) Chia mảnh đất nền thành hình chữ nhật ABCD cùng hai hình vuông vắn bằng nhau EGHK, MNPQ.

*

ii) Tính :

Độ dài cạnh DC là :

25 + đôi mươi + 25 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

70 × 40,1 = 2807 (m2)

Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là :

trăng tròn × đôi mươi × 2 = 800 (m2)

Diện tích mảnh đất là :

2807 + 800 = 3607 (m2)

c) cùng cả nhà nêu cách tính diện tích s mảnh đất.

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất nền đã mang đến thành những hình bé dại rồi tính diện tích các hình đó. Diện tích s mảnh đất bằng tổng diện tích các hình nhỏ.

- Áp dụng bí quyết tính diện tích các hình như :

+) diện tích s hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+) Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

c) Ngoài cách tính như câu b) ta có thể tính diện tích s mảnh đất bằng cách chia mảnh đất thành các hình chữ nhật AKMD, EGPO với HBCN.

Diện tích mảnh đất bằng tổng diện tích s ba hình chữ nhật AKMD, EGPO cùng HBCN.


Câu 3

Tính diện tích s của tấm biển khơi quảng cáo có kích thước như hình vẽ:

 

*

Phương pháp giải:

- phân tách tấm biển cả đã mang lại thành các hình nhỏ rồi tính diện tích các hình đó. Diện tích s tấm biển bằng tổng diện tích các hình nhỏ.

- Áp dụng phương pháp tính diện tích s các ngoài ra :

+) diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+) Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1 :

Ta có thể chia tấm biển khơi thành nhị hình chữ nhật như sau :

*

Độ nhiều năm cạnh AB là :

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

11,2 × 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích hình chữ nhật EFGH là :

6,5 × 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích tấm biển khơi quảng cáo là :

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.

Cách 2 : 

Ta phân tách tấm biển khơi thành hai hình vuông vắn bằng nhau cùng một hình chữ nhật như hình bên dưới :

*

Độ nhiều năm cạnh MH là:

6,5 + 3,5 = 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật MNGH là:

10 × 4,2 = 42 (m2)

Diện tích của hai hình vuông vắn AMED cùng NBCF là:

(3,5 × 3,5) × 2 = 24,5 (m2)

Diện tích tấm đại dương quảng cáo là :

42 + 24,5 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.


Câu 4

a) trao đổi cách tính diện tích s mảnh khu đất có hình dáng như mẫu vẽ bên:

*

b) Đọc kĩ ngôn từ sau cùng giải thích cho chính mình nghe :

Để tính diện tích mảnh đất đó ta có thể làm như sau :

i) Nối điểm A cùng với điểm D, lúc đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD và hình tam giác AED. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

*

ii) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

Giả sử ta bao gồm bảng số liệu các kết quả đo như sau :

*

iii) Tính :

*

c) cùng mọi người trong nhà nêu giải pháp tính diện tích s mảnh đất. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Em và những bạn bàn bạc để tìm giải pháp tính diện tích s mảnh đất vẫn cho.

b) các em tự đọc kĩ những ví dụ cùng giải thích cho chính mình để cả hai hiểu rõ nội dung hơn.


Câu 5

Bác Na bao gồm một miếng ruộng tất cả dạng như mẫu vẽ sau. Bác ước ao tính diện tích s của mảnh ruộng. Em hãy giúp bác bỏ Na tính diện tích mảnh ruộng đó

*

Phương pháp giải:

- phân chia mảnh ruộng thành hai hình là hình chữ nhật cùng hình thang như hình vẽ (xem sống lời giải).

- diện tích s mảnh ruộng = diện tích s hình chữ nhật ABCD + diện tích hình thang EFGC.

- Áp dụng phương pháp tính diện tích những hình :

+) diện tích hình chữ nhật = chiều nhiều năm × chiều rộng.

+) diện tích hình thang = (đáy lớn + lòng bé) × chiều cao : 2.

Xem thêm: Clojure Là Gì ? Ngôn Ngữ Lập Ngôn Ngữ Lập Trình Hàm Bạn Nên Biết

Lời giải chi tiết:

Ta chia mảnh ruộng thành nhì hình là hình chữ nhật và hình thang như dưới đây:

*

Độ dài cạnh CG là :

95 – 35 = 60 (m)

Độ lâu năm cạnh CE là :

75 – 40 = 35 (m)

Diện tích hình thang EFGC là :

(60 + 45) × 35 : 2 = 1837,5 (m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

75 × 35 = 2625 (m2)

Diện tích miếng ruộng đó là :

1837,5 + 2625 = 4462,5 (m2)

Đáp số: 4462,5m2. 

Lưu ý : Có vô số cách chia miếng ruộng đã mang lại thành các hình chữ nhật, hình thang tuyệt hình tam giác khác nhau. Học sinh hoàn toàn có thể tùy chọn lựa cách chia khác nhau và giải bài bác toán khớp ứng với giải pháp chia đó.