Cho mặt đường thẳng d bao gồm phương trình thông số (left{ eginaligned và x=2+2t \ & y=3+t \ endaligned ight.). Search điểm M ở trong d và biện pháp điểm(Aleft( 0;1 ight) ) một khoảng chừng bằng 5.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 80 sgk hình học 10


Phương pháp:

Bước 1: Viết tọa độ điểm M theo tham số t.

Bước 2: Lập phương trình từ đưa thiếtM thuộc d và cách điểm(Aleft( 0;1 ight) )một khoảng tầm bằng 5.

Bước 3: Giải phương trình rồi tìm kiếm M.

Xem thêm: Netflix And Chill Nghĩa Là Gì ? Netflix And Chill Nghĩa Là Gì?

Lấy(Mleft( 2+2t;3+t ight)in d,) ta có(overrightarrowAM=left( 2+2t;2+t ight) )

Do(AM=5Leftrightarrow sqrtleft( 2+2t ight)^2+left( 2+t ight)^2=5)

(eginaligned & Leftrightarrow 4+8t+4t^2+4+4t+t^2=25 \ & Leftrightarrow 5t^2+12t-17=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và t=1 \ & t=-dfrac175 \ endaligned ight. \ endaligned)

Với(t=1Rightarrow Mleft( 4;4 ight) )

Với(t=-dfrac175Rightarrow Mleft( -dfrac245;-dfrac25 ight))

Vậy gồm hai điểm M thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đề bài.


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 1: Phương trình đường thẳng khác • Giải bài xích 1 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài bác 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 đến tam giác ABC,... • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài xích 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Xét địa điểm tương đối... • Giải bài 6 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 cho đường thẳng d có... • Giải bài bác 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 tra cứu số đo góc thân hai... • Giải bài 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài bác 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm nửa đường kính của...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình đường thẳng
• Giải bài xích 1 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 3 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 6 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhị Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Công thức lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12