Trên mặt đường tròn lượng giác cội (A), xác định các điểm (M) không giống nhau, hiểu được cung (AM) tất cả số đo tương ứng là (trong đó (k) là một trong những nguyên tuỳ ý)

LG a

(kπ);

Phương pháp giải:

+) Vẽ xuất phát tròn lượng giác.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 140 sgk toán 10

Lời giải đưa ra tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = pi ) ( Rightarrow M equiv M_1left( - 1;0 ight))

Vậy ta có 2 điểm (A,M_1) như hình vẽ.

Cách khác:

Nếu k = 2n +1 (n ∈ Z) (thì kπ = (2n + 1)π = 2nπ + π phải M ≡ (M_1(-1;0))

Nếu k = 2n (n ∈ Z) thì kπ = 2nπ nên M ≡ A(1;0)

Vậy ta có những điểm (M_1(-1; 0), A(1; 0))

LG b

(displaystyle kpi over 2);

Phương pháp giải:

+) Vẽ khởi thủy tròn lượng giác.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = dfracpi 2) ( Rightarrow M equiv M_1left( 0;1 ight))

+) (k = 2 Rightarrow sdAM = dfrac2pi 2 = pi ) ( Rightarrow M equiv M_2left( - 1;0 ight))

+) (k = 3 Rightarrow sdAM = dfrac3pi 2) ( Rightarrow M equiv M_3left( 0; - 1 ight))

Vậy ta tất cả 4 điểm như hình vẽ.

Cách khác:

Nếu (k = 4m) thì (k.dfracpi 2 = 4m.dfracpi 2) ( = 2mpi )

( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

Nếu (k = 4m + 1) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 1 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + dfracpi 2)

( Rightarrow M equiv M_1left( 0;1 ight))

Nếu (k = 4m + 2) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 2 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + pi )

( Rightarrow M equiv M_2left( - 1;0 ight))

Nếu (k = 4m + 3) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 3 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + dfrac3pi 2)

( Rightarrow M equiv M_3left( 0; - 1 ight))

LG c

(displaystyle kpi over 3).

Phương pháp giải:

+) Vẽ xuất phát tròn lượng giác.

Xem thêm: Hippie Là Gì ? Tất Tần Tật Về Phong Cách Hippie Hippie Là Gì

Lời giải chi tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = dfracpi 3) ( Rightarrow M equiv M_1left( dfrac12;dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 2 Rightarrow sdAM = dfrac2pi 3) ( Rightarrow M equiv M_2left( - dfrac12;dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 3 Rightarrow sdAM = dfrac3pi 3 = pi ) ( Rightarrow M equiv M_3left( - 1;0 ight))

+) (k = 4 Rightarrow sdAM = dfrac4pi 3) ( Rightarrow M equiv M_1left( - dfrac12; - dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 5 Rightarrow sdAM = dfrac5pi 3) ( Rightarrow M equiv M_5left( dfrac12; - dfracsqrt 3 2 ight))

Vậy ta có các điểm (A,M_1,M_2,M_3,M_4,M_5) như hình.

Cách khác:

*


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + circologiannibrera.com"Ví dụ: "Bài 6 trang 140 SGK Đại số 10 circologiannibrera.com"