Bài 5 trang 80 sgk hình học 10: bài xích 1. Phương trình mặt đường thẳng. 5.Xét vị trí tương đối của những cặp mặt đường thẳng sau đây:

Bài 5.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 80 sgk hình học 10

Xét vị trí tương đối của những cặp mặt đường thẳng sau đây:

a) (d_1: 4x – 10y + 1 = 0 ); (d_2 : x + y + 2 = 0)

b) (d_1 :12x – 6y + 10 = 0 ); (d_2:left{eginmatrix x= 5+t& \ y= 3+2t& endmatrix ight.)

c) (d_1:8x + 10y – 12 = 0 ); ( d_2 : left{eginmatrix x= -6+5t& \ y= 6-4t& endmatrix ight.)

*

a) Xét hệ (left{eginmatrix 4x-10y + 1= 0& \ x + y + 2 = 0& endmatrix ight.)

(D = 4.1 -(- 10).1 = 14 ≠ 0)

Vậy (d_1) và (d_2) cắt nhau

b) (d_2:left{eginmatrix x= 5+t& \ y= 3+2t& endmatrix ight.) viết bên dưới dạng tổng thể là:

(d_2: 2x – y – 7 = 0)Quảng cáo

(D = 12 . (-1) -(-6).2 = -12 + 12 = 0)

( D_x = (-6) . (-7) – (-1). 10 = 42 + 10 = 52 ≠ 0)

Vậy (d_1// d_2) 

c) (d_1:8x + 10y – 12 = 0 )

( d_2 : left{eginmatrix x= -6+5t& \ y= 6-4t& endmatrix ight.) tất cả dạng bao quát là: (d_2: 4x + 5y – 6 = 0)

 (D = 8 . 5 – 4 . 10 = 0)

(D_x= 10. (-6) – (-12) . 5 = 0)

( D_y= (-12) . 4 – (-6) . 8 = 0)

Vậy (d_1) trùng (d_2) 


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 5 trang 62 sgk đại số 10: bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất bậc hai
Bài tiếp theoBài 6 trang 60 sgk hình học tập 10: bài bác 1. Phương trình con đường thẳng
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi 1 trang 70 Hình học tập 10: bài 1. Phương trình đường thẳng
Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học tập 10:
Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10:
Câu hỏi 3 trang 72 Hình lớp 10: bài bác 1. Phương trình đường thẳng
Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10: mang lại đường thẳng Δ có phương trình:
Câu hỏi 5 trang 74 Hình học 10: Hãy chứng minh nhận xét trên.
Mục lục môn Toán 10


Xem đầy đủ: Toán 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Phân tích bài thơ Hoàng Hạc thọ tống táo tợn Hạo Nhiên chi Quảng Lăng của Lí Bạch: lưu lại một kỉ niệm sâu sắc...
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn bạo dạn Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch) - Phân tích bài thơ Hoàng Hạc thọ tống táo tợn Hạo...
Câu 10 trang 131 SGK Đại số 10: Ôn tập chương V – Thống kê
Câu 10 trang 131 SGK Đại số 10: Ôn tập chương V - Thống kê. Phương sai của các số liệu thống kê lại đã...
Bài 26 trang 87 Sách bài tập sách Sinh 10: quy trình hô hấp kiêng khí diễn ra ở đâu ?
Bài 26 trang 87 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: quá trình hô hấp kiêng khí diễn ra ở đâu ?...
Bài tập 3 trang 51 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 3. Hãy cầm tắt vế các cuộc phát kiến địa lí chính...
BÀI TẬP 3. Hãy bắt tắt vế những cuộc phát loài kiến địa lí chính ra mắt hồi cuối cầm kỉ XV theo bảng sau:...

Xem thêm: Nite Nite Nghĩa Là Gì ? 16 Câu Nói Chúc Ngủ Ngon Từ Nite Phổ Biến Nhất


Bài 6.45 trang 66 Sách bài bác tập Hóa 10: hấp thụ hết 3,35 lít khí (SO_2) (đktc) vào hỗn hợp NaOH thu được
Hấp thụ không còn 3,35 lít khí (SO_2) (đktc) vào hỗn hợp NaOH thu được hỗn hợp X đựng 2 muối. Thêm (Br_2) dư vào...