§5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAIA. KIẾN THỨC CĂN BẢNTam thức bậc haiTam thức bậc hai so với X là biểu thức dạng f(x) = ax2 +bx + c trong những số đó a, b, c là những hệ số đã cho, a * 0.Dấu của tam thức bậc haiCho f(x) = ax2 + bx + c (a * 0), A = b2 - 4ac.Nếu A 0 thì f(x) thuộc dấu với thông số a lúc X x2, trái vết với hệ số a lúc X, 0), trong các số ấy a, b, c là đông đảo số thực đã cho, a * 0.Giải bất phương trình bậc haiĐưa bất phương trình về dạng: f(x) > 0 (hoặc f(x) > 0, f(x) 0 cùng A = 9 - đôi mươi = -11 0, Vx 6 RTa có: -2x2 + 3x + 5 = 0 d) (2x - 3)(x + 5) = 0 Bảng xét dấu:x-00-152+00-2x2 + 3x + 5-0+0-c) X2 + 12x + 36 = (x + 6)2 > 0 với tất cả xX-õo-6+00X2 + 12x + 36+0+Bảng xét dấu:X-00-532+00(2x -3)(x + 5)+0-0+2. Lập bảng xét dấu những biểu thức saua) f(x) = (3x2 - 10x + 3)(4x - 5);c) f(x) = (4x2 - 1 )(-8x2 + X - 3)(2x + 9);b) f(x) = (3x2 - 4x)(2x2 - X - 1); (3x2 - x)(3 - X2)d) f(x) =4x + X - 3a) 3x2 - lOx + 3 = 0 6jiải4x-5 = 0x = — 4b) 3x2 - 4x = 0 2x - X - 1 X = 0 4X = —3X = ---8x2 + X - 3 0; d)x2-x-60, VxeR vìa = 4>0vàA = -15 0 oX-00-1 1 3+00-3x2 + X + 40 + 0-Bảng xét dấu:-1;. 4Vậy: s =c)X2 - 43x2 + X - 41.x2-43x2+x-43x2 + X-4-3X2 +12 n-7—:, ,- (x2 - 4)(3x2 + X - 4)fx2 - 4)(3x2 + X - 4)Bảng xét dấu:-00 -8 -2 -- 1X + 8- 0 +++++X2 - 4++ 0 -- 0 +3x2 + X -4+++ 0 - 0 ++X + 8) +-+-+(x2 -4)(3x2 +X-4)43Tập nghiệm bâ"t phương trình là: s = (-00; -8) u ^-2;-^ Ư (1; 2).4. Tìm những giá trị của tham sô" m đẽ’ các phương trinh sau vô nghiêm(m - 2)x2 + 2(2m - 3)x + 5m - 6 = 0;(1)(3 - m)x2 - 2(m + 3)x + m + 2 = 0.(2)ố^iảla) cùng với m = 2 thì (1) biến hóa 2x + 4 = 0x = -2 Phương trình tất cả nghiệm.Với m * 2, (1) vô nghiệm khi còn chỉ khiA" = (2m - 3)2 - (m - 2)(5m - 6) -m2 + 4m - 3 mét vuông - 4m + 3 > 0m 3b) với m — 3: (2) thành -12x + 5 = 0 X = —- 12Phương trình gồm nghiệm.Với m 3: (2) vô nghiệm khi và chỉ khiA" = (m + 3)2 - (3 - m)(m + 2) r°?c. BÀI TẬP LÀM THÊM1. Giải những hệ bất phương trình:a)X -7x + 6 0b)X2 + 4x + 3 > 0 2x2-x-10 0c) -4


Bạn đang xem: Bài 5 dấu của tam thức bậc hai

Các bài học kinh nghiệm tiếp theo


Các bài học trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Địa Lí 12 Bài 3 Thực Hành Vẽ Lược Đồ Việt Nam Giải Chi Tiết, Bài 3: Thực Hành: Vẽ Lược Đồ Việt Nam

Giải bài bác Tập Toán 10 Đại Số

Chương I. Mệnh đề, tập hợpChương II. Hàm số bậc nhất và bậc haiChương III. Phương trình, hệ phương trìnhChương IV. Bất đẳng thức, bất phương trìnhChương V. Thống kêChương VI. Cung với góc lượng giác, bí quyết lượng giác

circologiannibrera.com

Tài liệu giáo dục và đào tạo cho học viên và cô giáo tham khảo, giúp những em học tập tốt, hỗ trợ giải bài bác tập toán học, vật lý, hóa học, sinh học, giờ anh, kế hoạch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.