Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 trang 4 SBT vật dụng Lí 9

Bài 1 trang 13 sách bài bác tập vật dụng Lí 9: Cho mạch điện bao gồm sơ trang bị như hình 5.1 SBT, trong các số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Bạn đang xem: Bài 5.1 sbt vật lý 9

*

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ = ?

b) IA = ?; IA1 = ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ cái điện qua mạch bao gồm là:

*

Vì R1 mắc song song với R2 buộc phải U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế nghỉ ngơi mạch chính chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Bài 2 trang 13 sách bài xích tập đồ dùng Lí 9: Cho mạch điện tất cả sơ đồ như hình 5.2 SBT, trong các số ấy R1 = 5Ω , R2 = 10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A

a) Tính hiệu điện nạm giữa hai đầu AB của đoạn mạch

b) Tính cường độ chiếc điện ở mạch chính

*

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; IA1 = 0,6A

a) UAB = ?

b) I = ?

Lời giải:

Do hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song cùng với nhau đề nghị hiệu điện vắt giữa nhì đầu AB của đoạn mạch bằng hiệu điện vậy giữa từng đầu đoạn mạch rẽ:

Hiệu điện núm giữa nhị đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = U1 = I1 × R1 = 0,6 × 5 = 3V.

b) Điện trở tương tự của mạch điện:

*

Cường độ mẫu điện sinh sống mạch bao gồm là:

*

Bài 3 trang 13 sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 9: Cho mạch điện có sơ vật như hình 5.3 SBT, trong đó R1 = 20Ω, R2 = 30Ω, ampe kế A chỉ 1,2A. Số chỉ của những ampe kế A1 và A2 là bao nhiêu?

*

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; R2 = 30Ω; IA = 1,2A; IA1 = ?; IA2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*

Vì R1 cùng R2 mắc tuy nhiên song phải UAB = U1 = U2 = IA.RAB = 1,2.12 = 14,4 V.

Xem thêm: Giải Bài 19 Thực Hành Địa 12, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 12 Bài 19: Thực Hành

Số chỉ của ampe kế 1 là:

*

Số chỉ của ampe kế 2 là:

*

Bài 4 trang 13 sách bài tập đồ Lí 9: cho hai điện trở, R1 = 15Ω chịu được chiếc điện tất cả cường độ về tối đa 2A với R2 = 10Ω chịu đựng được chiếc điện bao gồm cường độ về tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa hoàn toàn có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm R1 cùng R2 mắc tuy vậy song là:

A. 40V

B. 10V

C. 30V

D. 25V

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; I1max = 2A

R2 = 10Ω; I2max = 1A

R1 và R2 mắc tuy vậy song. Umax = ?

Lời giải:

Chọn câu B: 10V.

Hiệu năng lượng điện thế buổi tối đa để vào nhị đầu điện trở R1 là:

U1max = R1.I1max = 15.2 = 30V

Hiệu năng lượng điện thế về tối đa để vào hai đầu năng lượng điện trở R2 là:

U2max = R2.I2max = 10.1 = 10V

Vì hai năng lượng điện trở ghép song song bắt buộc hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu các điện trở phải bằng nhau. Bởi vì vậy hiệu điện thế buổi tối đa hoàn toàn có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch là:

Umax = U2max = 10 V

Lưu ý: nhiều bạn nhầm lẫn là sử dụng Umax là U lớn số 1 (tức là cần sử dụng U1max = 30V) bởi vậy là không chính xác do nếu sử dụng Umạch = 30 V thì khi đó R2 có hiệu cụ vượt quá định mức sẽ ảnh hưởng hỏng luôn, còn nếu sử dụng Umạch = 10V thì R2 hoạt động đúng định mức, R1 tất cả hiệu năng lượng điện thế nhỏ tuổi hơn định mức đề nghị vẫn vận động mà không trở nên hỏng)