Một số có tổng những chữ số chia hết đến (9) thì phân tách hết đến (9) và ngược lại.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 9 sgk toán 10

Phương pháp giải:

Nếu cả nhì mệnh đề (P Rightarrow Q) và (Q Rightarrow Q) hầu hết đúng ta nói nhị mệnh đề phường và Q tương đương.

P là điều kiện cần với đủ để sở hữu Q,

hoặc Điều kiện buộc phải và đủ để sở hữu P là Q.

Lời giải bỏ ra tiết:

Điều kiện buộc phải và đầy đủ để một số trong những chia hết mang lại (9) là tổng các chữ số của nó phân chia hết mang lại (9).


LG b

Một hình bình hành có những đường chéo cánh vuông góc là một trong những hình thoi với ngược lại.

Lời giải đưa ra tiết:

Điều kiện phải và đủ nhằm hình bình hành là hình thoi là hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

Hoặc "Một hình bình hành có các đường chéo cánh vuông góc là đk cần với đủ để nó là 1 trong hình thoi."


LG c

Phương trình bậc hai gồm hai nghiệm khác nhau khi và chỉ khi biệt thức của chính nó dương.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện đề xuất và đủ nhằm phương trình bậc hai tất cả hai nghiệm biệt lập là biệt thức (Delta) của nó dương.

Xem thêm: Giải Toán Nâng Cao Lớp 12 Nâng Cao, Toán Lớp 12 Nâng Cao

circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện circologiannibrera.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.