(eginarraylsin ^2alpha + cos ^2alpha = 1\ Rightarrow sin ^2alpha = 1 - cos ^2alpha \ = 1 - left( dfrac413 ight)^2 = dfrac153169\ Rightarrow sin alpha = sqrt dfrac153169 = dfrac3sqrt 17 13\ an alpha = dfracsin alpha cos alpha = dfrac3sqrt 17 13:dfrac413 = dfrac3sqrt 17 4 \ cot alpha = dfraccos alpha sin alpha = dfrac413:dfrac3sqrt 17 13 = dfrac4sqrt 17 51endarray)
Bạn đang xem: Bài 4 trang 148 sgk đại số 10

LG b

(sin α = -0,7) với (π  0, cosα 0,)( anα

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bình chọn:>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


*
*nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cable Car Là Gì Chú Thích Cable Car Là Gì, Nghĩa Của Từ Cable


Cảm ơn bạn đã thực hiện circologiannibrera.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?