Đặt một hiệu điện rứa U vào hai đầu đoạn mạch tất cả sơ đổ như trên hình 4.4, trong những số đó điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω
Bạn đang xem: Bài 4.15 sbt vật lý 9

Đặt một hiệu điện cố gắng U vào nhị đầu đoạn mạch gồm sơ đổ như bên trên hình 4.4, trong các số đó điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω.

a. Cho thấy số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi K đóng hơn kém nhau 3 lần. Tính điện trở R3.

b. Cho biết thêm U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở là từng nào ?

Trả lời:

a.Ta có: (I_d = m 3I_m Leftrightarrow U_1 over mRdd = 3U_2 over mRt mdm(U_1 = U_2 = U))

(Leftrightarrow 1 over mR_1 + R_2 = 3 over mR_1 + R_2 + R_3 Leftrightarrow 1 over 4 + 5 = 3 over 4 + 5 + R_3 Rightarrow mR_3 = 18Omega)

b. Rtđ = R1 + R2 + R3 = 27Ω

(Rightarrow I = U over R_t md = 5,4 over 27 = 0,2 mA)


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - thiết bị lí 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Giải Toán 10: Bài 3 Trang 105 Sgk Toán 10 5 Đại Số 10: Bài 5

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com