Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 9 SBT vật Lí 9

Bài 1 trang 9 sách bài bác tập vật dụng Lí 9: Hai điện trở R1 cùng R2 cùng ampe kế được mắc nối liền với nhau vào nhì điểm A cùng B.

a) Vẽ sơ vật dụng mạch điện trên

b) đến R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thay của đoạn mạch AB theo nhì cách.

Bạn đang xem: Bài 4.1 sbt vật lý 9

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ đồ dùng mạch điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu điện nạm theo nhị cách:

Cách 1: vì R1 và R2 ghép thông suốt nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện gắng của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Bài 2 trang 9 sách bài xích tập đồ dùng Lí 9: Một năng lượng điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện chũm 12V

a) Tính cường độ cái điện chạy qua điện trở đó

b) muốn kiểm tra tác dụng tính trên, ta có thể dùng ampe kế nhằm đo. Hy vọng ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ mẫu điện đã tính được bắt buộc có đk gì đối với ampe kế? do sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều khiếu nại của ampe kế nhằm I không đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ loại điện chạy qua năng lượng điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Call Ra là điện trở của ampe kế. Lúc đó cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở được tính bằng cách làm sau:

*
Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ mẫu điện đã tính được (tức là cường độ chiếc điện chạy qua năng lượng điện trở không cố kỉnh đổi) thì ampe kế phải bao gồm điện trở rất nhỏ dại so với điện trở của đoạn mạch, khi ấy điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến năng lượng điện trở của đoạn mạch. Mẫu điện chạy qua ampe kế chính là cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đã xét.

Bài 3 trang 9 sách bài tập thứ Lí 9: Cho mạch điện bao gồm sơ vật như hình 4.1 SBT, trong số ấy điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

a) Tính số chỉ của vôn kế cùng ampe kế.

b) chưa đến hai điện trở bên trên đây, nêu hai cách làm tăng cường độ dòng điện vào mạch lên vội 3 lần (Có thể chuyển đổi UAB).

*

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = trăng tròn Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế và Ampe kế?

b) Nêu 2 cách để làm đến I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là : Rtđ = R1 + R2 = 10 + 20 = 30 Ω

Cường độ cái điện qua mạch là:

*

Hiệu điện chũm giữa hai đầu năng lượng điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

Xem thêm: Chứng Minh Bất Đẳng Thức Lớp 10, Bài 1: Bất Đẳng Thức Và Chứng Minh Bất Đẳng Thức

b) Ta có:

*
vì thế để I tăng thêm gấp 3 lần thì ta tiến hành 2 biện pháp sau:

Cách 1: giữ nguyên hai điện trở mắc tiếp liền nhưng tăng hiệu điện thay của đoạn mạch lên vội 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: sút điện trở tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng phương pháp chỉ mắc năng lượng điện trở R1 =10Ω nghỉ ngơi trong mạch, giữ hiệu điện gắng như ban đầu.

Khi đó R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Bài 4 trang 9 sách bài bác tập thứ Lí 9: mang lại mạch điện bao gồm sơ vật dụng như hình 4.2 SBT, trong số đó có điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V