reviews bài xích test tư liệu khóa học hỗ trợ
*

+ Lập phương trình con đường thẳng AB:

Đường trực tiếp AB nhận

*
là 1 vtcp ⇒ AB nhận
*
là 1 vtpt

Mà A(1; 4) trực thuộc AB

⇒ PT đường thẳng AB: 5(x- 1) + 2(y – 4) = 0 tuyệt 5x + 2y – 13 = 0.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 80 sgk hình học 10

+ Lập phương trình đường thẳng BC:

Đường thẳng BC nhận

*
là 1 vtcp ⇒ BC nhận
*
là 1 vtpt

Mà B(3; –1) nằm trong BC

⇒ Phương trình đường thẳng BC: 1(x - 3) – 1(y + 1) = 0 hay x – y – 4 = 0.

+ Lập phương trình đường thẳng CA:

Đường thẳng CA nhận

*
là 1 vtcp ⇒ CA nhận
*
là 1 vtpt

Mà C(6; 2) thuộc CA

⇒ Phương trình con đường thẳng AC: 2(x – 6) + 5(y - 2) = 0 tốt 2x + 5y – 22 = 0.

b) + AH là con đường cao của tam giác ABC ⇒ AH ⊥ BC

⇒ Đường trực tiếp AH nhận

*
là 1 vec tơ pháp tuyến

Mà A(1; 4) nằm trong AH

⇒ Phương trình đường thẳng AH: 1(x - 1) + 1(y - 4) = 0 giỏi x + y – 5 = 0.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình 10 Trang 12, Giải Bài 1 Trang 12

+ Trung điểm M của BC có tọa độ

*
hay
*

*

Đường thẳng AM nhận

*
là 1 vtcp

⇒ AM nhận

*
là 1 vtpt

Mà A(1; 4) thuộc AM

⇒ Phương trình đường thẳng AM: 1(x - 1) + 1(y – 4) = 0 tốt x + y – 5 = 0.