(a^2> (b-c)^2=b^2-2bc+c^2,,(1)\ c^2> (a-b)^2=a^2-2ab+b^2,,(2)\ b^2> (c-a)^2=c^2-2ac+a^2,,(3))

Cộng các vế khớp ứng của (1) (2) và (3) ta có:

(a^2+b^2+c^2> 2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\ Leftrightarrow a^2+b^2+c^2

Nhắc lại bất đẳng thức tam giác:

Nếu(a, b, c) là độ dài cha cạnh của một tam giác ta,luôn có:

(|b-c|

Tức là: "Trong một tam giác, độ lâu năm một cạnh luôn to hơn hiệu hai cạnh còn sót lại và nhỏ hơn tổng hai cạnh đó"
Bạn đang xem: Bài 3 trang 79 sgk toán 10

*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 1: Bất đẳng thức khác • Giải bài xích 1 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 trong số khẳng định... • Giải bài xích 2 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 mang đến số(x> 5),... • Giải bài 3 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 mang đến a, b, c là độ lâu năm ba... • Giải bài 4 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 hội chứng minh... • Giải bài 5 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 chứng minh... • Giải bài xích 6 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 Trong khía cạnh phẳng tọa...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Bài 1: Bất đẳng thức
• Giải bài xích 1 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài xích 2 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài 4 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài 6 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhị Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: những thống kê Chương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Khoảng Cách Và Góc Hình Học 10 Nâng Cao Tiết 31: Khoảng Cách Và Góc

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12