Cho tam giác (ABC) có (widehatA = 120^0) cạnh (b = 8cm) cùng (c = 5cm). Tính cạnh (a), cùng góc (widehatB), (widehatC) của tam giác đó.
Bạn đang xem: Bài 3 trang 59 sgk hình học 10

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Định lý hàm số ( cos: , , a^2=b^2+c^2-2bc.cos A.)

+) Định lý hàm số (sin: fracasin A=fracbsin B=fraccsin C.)

+) Tổng bố góc trong một tam giác: (widehatA+widehatB+widehatC=180^0. )


Lời giải bỏ ra tiết

Ta gồm

(eqalign và a^2 = b^2 + c^2 - 2bccos Acr &= 8^2 + 5^2 - 2.8.5.cos120^0 cr&= 64 + 25 + 40 = 129 cr và Rightarrow a = sqrt 129 approx 11,36cm cr )

Theo định lí sin :

(fracasin A = fracbsin B ) (Rightarrow sin B = fracbsin Aa approx frac8sin 120^011,36 approx 0,61 ) (Rightarrow B approx 37^035")

(A+B+C=180^0) (Tổng tía góc trong một tam giác)

(Rightarrow widehatC=180^0- (widehatA + widehatB))(=180^0-(120^0+37^0 35"))

(RightarrowwidehatC= 22^0 25’.)

Cách khác:

Ta cũng rất có thể tính góc (B) theo định lí cosin

(cos B = fraca^2+c^2-b^22ac = frac129 + 25 - 642.sqrt129.5 ≈ 0,7924 )

(RightarrowwidehatB= 37^0 35’)

circologiannibrera.com 


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 trên 56 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Hướng Dẫn Học Toán Lớp 4 - Hướng Dẫn Học Toán 4 Tập 1 (Vnen

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.