\((-2; 3)\backslash (1; 5)\) là tập hợp các x chỉ thuộc (-2;3) nhưng không thuộc (1;5). Do đó vẽ hình như sau:

- Vẽ khoảng (-2;3) (các điểm không thuộc khoảng này gạch hết vì x phải thuộc (-2;3))

- Vẽ khoảng (1;5) và gạch toàn bộ khoảng này đi (vì x không thuộc khoảng này)

- Tại điểm -2 là ngoặc tròn, điểm 1 thuộc khoảng (-2;3) và không thuôc khoảng (1;5) nên vẫn lấy được. Do đó để ngoặc vuông.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 18 sgk toán 10


LG b

\((-2; 3)\backslash <1; 5)\);

Phương pháp giải:

Tập hợp C=A\B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

Lời giải chi tiết:

\((-2; 3)\backslash <1; 5) = (-2; 1)\);

*

Chú ý:

Cách vẽ hình tương tự câu a, chỉ chú ý thêm điểm 1 thuộc nửa khoảng <1;5) nên không thỏa mãn, do đó để ngoặc tròn.


LG c

\(\mathbb R\backslash (2; +∞)\);

Phương pháp giải:

Tập hợp C=A\B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

Lời giải chi tiết:

\(\mathbb R\backslash (2; +∞) = (- ∞; 2>\)

*

Chú ý:

Cách vẽ hình như sau:

- Vẽ trục số và không gạch phần nào hết vì biểu diễn tập số thực R.

- Vẽ khoảng (2; +∞) và gạch toàn bộ khoảng này đi vì x không thuộc khoảng này.

- Điểm 2 lấy được vì \(2\in R\) và 2 không thuộc (2; +∞) nên ở điểm 2 dùng ngoặc vuông.


LG d

\(\mathbb R\backslash (-∞; 3>\).

Phương pháp giải:

Tập hợp C=A\B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

Lời giải chi tiết:

\(\mathbb R\backslash (-∞; 3> = (3; +∞)\).

*

Chú ý:

Cách vẽ hình:

- Vẽ trục số và không gạch phần nào hết vì biểu diễn tập số thực R.

- Vẽ nửa khoảng (-∞;3> và gạch toàn bộ phần này đi vì x không thuộc phần này.

- Điểm 3 không lấy được vì 3 thuộc (-∞;3> nên không thỏa mãn. Do đó ở điểm 3 dùng ngoặc tròn.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 168 Toán 11 (Toán 11, Đạo Hàm Của Hàm Số), Giải Toán 11: Bài 1 Trang 168 Sgk Đại Số 11

circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 108 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.