Rút gọn biểu thứca)(sin left( a+b ight)+sin left( dfracpi 2-a ight)sin left( -b ight).)b)(cos left( dfracpi 4+a ight)cos left( dfracpi 4-a ight)+dfrac12sin ^2a.)c)(cos left( dfracpi 2-a ight)sin left( dfracpi 2-b ight)-sin left( a-b ight).)
Bạn đang xem: Bài 3 trang 154 sgk đại số 10

Hướng dẫn:

Sử dụng quý hiếm lượng giác của những cung có liên quan đặc biệt.

Các phương pháp lượng giác: bí quyết cộng, phương pháp nhân và phương pháp nhân đôi

a) Ta có:(sin left( dfracpi 2-a ight)=cos a,sin left( -b ight)=-sin b)(eginalign Rightarrow&, sin left( a+b ight)+sin left( dfracpi 2-a ight)sin left( -b ight) \ và =sin acos b+cos asin b-cos asin b \ và =sin acos b \ endalign)b) Ta có(cos acos b=dfrac12left< cos left( a-b ight)+cos left( a+b ight) ight>)(eginalign Rightarrow &,cos left( dfracpi 4+a ight)cos left( dfracpi 4-a ight)+dfrac12sin ^2a \ và =dfrac12left< cos left( dfracpi 2 ight)+cos 2a ight>+dfrac12sin ^2a \ và =dfrac12left( cos 2a+sin ^2a ight) \ và =dfrac12left( cos ^2a-sin ^2a+sin ^2a ight) \ và =dfrac12cos ^2a \ endalign)c) Ta có(cos left( dfracpi 2-a ight)=sin a,sin left( dfracpi 2-b ight)=cos b)(eginalign và Rightarrow cos left( dfracpi 2-a ight)sin left( dfracpi 2-b ight)-sin left( a-b ight) \ và =sin acos b-left( sin acos b-cos bsin a ight) \ và =cos bsin a \ endalign)

 


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 3: phương pháp lượng giác khác • Giải bài 1 trang 153 – SGK môn Đại số lớp 10 Tínha)( cos... • Giải bài bác 2 trang 153 – SGK môn Đại số lớp 10 Tínha) (cos left(... • Giải bài bác 3 trang 154 – SGK môn Đại số lớp 10 Rút gọn biểu... • Giải bài bác 4 trang 154 – SGK môn Đại số lớp 10 chứng minh các đẳng... • Giải bài 5 trang 154 – SGK môn Đại số lớp 10 Tính(sin2a,cos... • Giải bài 6 trang 154 – SGK môn Đại số lớp 10 Cho(sin... • Giải bài xích 7 trang 155 – SGK môn Đại số lớp 10 chuyển đổi thành tích... • Giải bài bác 8 trang 155 – SGK môn Đại số lớp 10 Rút gọn biểu...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10


Xem thêm: Toán Nâng Cao Lớp 10 Đại Số, ✅ Sách Giáo Viên Đại Số Lớp 10 Nâng Cao

bài bác trước bài bác sau