Áp dụng cách làm đổi từ bỏ radian lịch sự độ: (a;left( rad ight) = dfraca.180^0pi .)

Lời giải chi tiết:

(dfracpi 18left( rad ight) = dfracpi 18.dfrac180^0pi = 10^0)

LG b

( dfrac3pi16)

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac3pi 16;left( rad ight) = dfrac3pi 16.dfrac180^0pi = 33,75^0) ( = 33^0 + 0,75.60" = 33^045")

LG c

(-2);

Lời giải bỏ ra tiết:

(- 2;left( rad ight) = - 2.dfrac180^0pi \ =-dfrac360^0pi approx - 114^035"30"")

LG d

( dfrac34)

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac34;left( rad ight) = dfrac34.dfrac180^0pi ) (=dfrac135^0pi =approx 42^058"18"")
Bạn đang xem: Bài 3 trang 140 sgk toán 10

Mẹo tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + circologiannibrera.com"Ví dụ: "Bài 3 trang 140 SGK Đại số 10 circologiannibrera.com"
Bài giải tiếp theo
Bài 4 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 5 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 6 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 7 trang 140 SGK Đại số 10
Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10
Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10

Video liên quan


Bài 1: Cung và góc lượng giác (Tiết 1)


Bài 1: Cung và góc lượng giác (Tiết 2)


Toán lớp 10: Cung và góc lượng giác - máu 2


Toán lớp 10: Cung cùng góc lượng giác - tiết 1


Bài 2: quý hiếm lượng giác của một cung (Tiết 1)


Bài 2: giá trị lượng giác của một cung (Tiết 2)


Bài 2: cực hiếm lượng giác của một cung (Tiết 3)


Toán lớp 10: cực hiếm lượng giác của một cung (Tiết 2)


Tải sách tham khảo


*

10 Trọng Điểm bồi dưỡng Học Sinh giỏi Môn Toán 10


Tải về· 27,8K
*

16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn toán


Tải về· 21,1K
*

Sách giáo khoa đại số 10 cơ bản


Tải về· 20K
*

Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán phần Hình học tập - trần Trung Chính


Tải về· 13,8K
*

25 đề thi học tập sinh giỏi toán 10 năm 2017 - 2018 -2019 (Có đáp án)


Tải về· 13,4K

Tài Liệu Giáo Khoa siêng Toán Đại Số 10 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 12,9K

Tài liệu chuyên Toán Hình học tập 10 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 12,3K

Sách giáo khoa đại số 10 nâng cao


Tải về· 11,5K

Bài giải liên quan


Lý thuyết góc cùng cung lượng giác
Bài 1 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 2 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 3 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 4 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 5 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 6 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 7 trang 140 SGK Đại số 10
Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10
Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10

Bài học tập liên quan


Bài 1. Mệnh đề
Bài 2. Tập hợp
Bài 1. Hàm số
Bài 3. Những phép toán tập hợp
Bài 4. Các tập hòa hợp số
Bài 5. Số ngay sát đúng. Không đúng số
Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai
Bài 1. Đại cưng cửng về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình cùng hệ phương trình số 1 nhiều ẩn
Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình với hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3. Vệt của nhị thức bậc nhất
Bài 4. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn
Bài 5. Vết của tam thức bậc hai
Bài 1. Bảng phân bổ tần số cùng tần suất
Bài 2. Biểu đồ
Bài 3. Số mức độ vừa phải cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 1. Cung cùng góc lượng giác
Bài 4. Phương sai cùng độ lệch chuẩn
Bài 2. Cực hiếm lượng giác của một cung
Bài 3. Cách làm lượng giác
Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp
Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai
Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình
Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.
Ôn tập chương V - Thống kê
Ôn tập chương VI - Cung cùng góc lượng giác. Cách làm lượng giác
ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ - TOÁN 10
Đề chất vấn 15 phút – Chương 1 – Đại số 10
Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Đại số 10
Đề chất vấn 15 phút - Chương 3 - Đại số 10
Đề soát sổ 15 phút – Chương 4 – Đại số 10
Đề kiểm soát 15 phút – Chương 6 – Đại số 10
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đại số 10
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đại số 10

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Olefin Và Polypropylen, Từ Điển Tiếng Việt Olefin

Từ khóa